Βιβλικές Μελέτες

discover

Ανακαλύπτω

Η σειρά Ανακαλύπτω απαντά κάποια από τα βασικά ερωτήματα της ζωής χρησιμοποιώντας ως πηγή την Αγία Γραφή.

  • WΓιατί υπάρχει δυστυχία και θάνατος;
  • Τι συμβαίνει όταν κάποιος πεθαίνει;
  • Πώς μπορώ να είμαι ευτυχισμένος;
  • Υπάρχει ελπίδα για τον κόσμο μας;

Ανακάλυψε τις απαντήσεις που προσφέρει η Αγία Γραφή· θα αλλάξουν τη ζωής σου.

Άρχισε την μελέτη σου

 

prophecy

Focus on Prophecy

Bible prophecy will come to life as you study these beautifully illustrated, easy-to-follow guides.

  • Unlock mysteries about God and His plan for you and our world.
  • Know God better through His messages in the books of Daniel and Revelation.
  • Discover that the Bible predicts accurately the rise and fall of nations.
  • Understand the meaning of the Mark of the Beast, the Antichrist, and the Millennium.

Start the Online Bible Studies Now
Request Printed Focus on Prophecy Guides by Mail (North America only)

 

light

Light of the World

Jesus Christ was a real person, an historical character who lived on this earth. His life was spent among humble people who in many respects were just like himself. As you read this simple but powerful story of the life of Christ, you will be inspired as you have never been by any other biography.

Start the Online Bible Studies Now