Hämnd

Hämnd skall lämnas i Guds hand. Bibeln säger i Romarbrevet 12:19  Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: Min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren.  Ordspråksboken 20:22 säger:  Säg inte: Jag skall hämnas oförrätten!

Vi skall avvisa hämndkänslor till förmån för kärleken. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:38-39  Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.

Var inte glad när din fiende snubblar. Bibeln säger i Ordspråksboken 24:17-18  Gläd dig inte åt din fiendes fall, jubla inte när han störtar omkull. Det kan väcka Herrens misshag så att han vänder sin vrede från honom.