Home / Bibelemner / Doktrine

Doktrine

Hva er grunnlaget for den kristnes kunnskap om kristendommen? Bibelen er grunnlaget. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,16. ”Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd.”

Den troende bringer sin tro og kunnskap om bibelske læresetninger videre til andre mennesker. Det står i Bibelen, 2. Timoteus 2,2. ”Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.”