Home / Bibel ämnen / Lärosatser

Lärosatser

Var kan en kristen hitta grunden för sin tro? Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 3:16-17 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Bibliska lärosatser skall förmedlas på ett rätt sätt. Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 2:2   Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...