Home / Temes bíblics / Seguretat

Seguretat

La seguretat prové de fer el que és correcte. És a la Bíblia, Isaïes 32:17, BCI. "El fruit de la justícia serà la pau, la calma i la seguretat en seran per sempre la collita."

Tenim la seguretat que podem experimentar i posseir la naturalesa divina ara. És a la Bíblia, 2 Pere 1:4, BCI. "Per elles ens han estat concedides les promeses més grans i precioses; gràcies a aquestes promeses podreu fugir de la corrupció que hi ha en el món, provocada pels desigs terrenals, i participareu de la naturalesa divina."

Si estás disposat a seguir-lo, ell t’accepta com ets. És a la Bíblia, 2 Corintis 8:12, BCI. "Al qui té bona voluntat, se li accepta allò que té; poc importa allò que no té."

Déu pot guardar-nos de caure. És a la Bíblia, Judes 1:24, BCI. "Al qui pot guardar-vos de caure en pecat i pot presentar-vos irreprensibles i plens de goig a la presència de la seva glòria."

El judici es donarà a favor dels sants. És a la Bíblia, Daniel 7:22, BCI. "fins que venia aquell ancià carregat d'anys, feia justícia als sants de l'Altíssim i arribava el temps que el poble sant prenia possessió del regne."

Crist ens ha donat la victòria. És a la Bíblia, 1 Corintis 15:57, BCI. "Però donem gràcies a Déu, que ens concedeix la victòria per mitjà de Jesucrist, Senyor nostre."

Déu ens conduirà als camins de la justícia. És a la Bíblia, Salms 23:3, "Em guia per camins segurs, per amor del seu nom."

Déu és qui va iniciar el bé que està en vosaltres, i ell el completarà. És a la Bíblia, Filipencs 1:6, BCI. "Estic segur d'una cosa: Déu, que ha començat en vosaltres una obra tan excel·lent, l'anirà duent a terme fins al dia que vingui Jesucrist."

Jesús és el nostre advocat de defensa en els nostres errors. És a la Bíblia, 1 Joan 2:1, BCI. "Fills meus, us escric això perquè no pequeu. Però si algú peca, tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just."

El Pare us estima. És a la Bíblia, Joan 16:27, BCI. "és el Pare mateix qui us estima, ja que vosaltres m'heu estimat i heu cregut que jo he sortit de Déu."

Si admetem la nostra culpa i els nostres errors, Crist és fidel a la seva promesa de perdonar-nos i netejar-nos de tot el que hem fet. A la Bíblia, 1 Joan 1:9, "Però si reconeixem els nostres pecats, ell, que és fidel i just, ens els perdonarà i ens purificarà de tot mal."

Oblida els nostres pecats i la nostra iniquitat. És a la Bíblia, Hebreus 8:12, BCI. "Perdonaré les seves culpes, no em recordaré més dels seus pecats."

Podem assegurar-nos amb coratge de Déu per la sang del sacrifici de Crist i la seva obra com a Seva Gran Sacerdot. És a la Bíblia, Hebreus 4:15-16, BCI. "No tenim pas un gran sacerdot incapaç de compadir-se de les nostres febleses: ell, de manera semblant a nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu, perquè es compadeixi de nosaltres, ens mostri el seu favor i ens concedeixi, quan sigui l'hora, l'ajuda que necessitem."

La sang de l'Anyell ens dóna el poder de superar-la.  És a la Bíblia, Apocalipsi 12:11, BCI. "Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell i pel testimoniatge del seu martiri, ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort."

Ningú no pot treure'ns de les mans de Déu. És a la Bíblia, Joan 10:29, BCI. "Allò que el Pare m'ha donat val més que tot, i ningú no podrà arrencar res de les mans del meu Pare."

Déu ens fa triomfar. És a la Bíblia, 2 Corintis 2:14, BCI. "Donem gràcies a Déu, que, en el Crist, sempre ens porta en el seu seguici triomfal i, per mitjà nostre, escampa a tot arreu la bona olor del seu coneixement."

El que no vam aconseguir, Crist compleix per nosaltres. És a la Bíblia, Romans 8: 3-4, BCI. "Déu ha fet allò que la Llei no tenia forces per a fer a causa de la feblesa humana: enviant el seu propi Fill, esdevingut semblant a un home pecador i ofert en sacrifici pel pecat, Déu ha condemnat el pecat que hi ha en l'home 4 perquè les exigències justes de la Llei es compleixin en nosaltres, que no vivim d'acord amb els desigs terrenals sinó d'acord amb l'Esperit."

Totes les situacions que ens enfronten, amb Déu, es poden superar. És a la Bíblia, Marc 10:27, BCI. "Però Jesús els va mirar i va dir: "Jesús se'ls mirà i digué: --Als homes els és impossible, però no a Déu, perquè Déu ho pot tot."

A Déu li importa, és a la Bíblia, 1 Pere 5:7, BCI. “Descarregueu en ell totes les vostres preocupacions, ja que ell mateix té cura de vosaltres."

Petició d’oració
Tens un motiu d’oració? Envia la teva petició i el nostre equip d’oració pregarà per tu.