Home / Piibli teemad / Juudid

Juudid

Kes olid Vanas Testamendis mõned Jumala ustavad järgijad?

1. Moosese raamatu 12:1–3 jutustatakse Aabrahami lugu: “Ja Issand ütles Aabrahamile: “Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!””

1. Moosese 32:28–31 on kirjas Jaakobi lugu: “Siis ta küsis temalt: “Mis su nimi on?” Ja ta vastas: “Jaakob.” Seepeale ütles tema: “Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud!” Siis küsis Jaakob ja ütles: “Ütle nüüd mulle oma nimi!” Aga ta vastas: “Miks sa mu nime küsid?” Ja ta õnnistas teda seal. Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Penuel, sest ta ütles: “Kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing!””

Mis oli Jumala lepingu väline sümbol?

1. Moosese 17:9–14 on kirjutatud: “Ja Jumal ütles Aabrahamile: “Ja sina pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve. See on minu leping minu ja teie ning sinu soo vahel pärast sind, mida te peate pidama: kõik meesterahvad tuleb teil ümber lõigata! Te peate oma eesnaha liha ümber lõikama ja see olgu minu ja teie vahelise lepingu märgiks. Kaheksapäevastena tuleb teil ümber lõigata kõik teie meesterahvad põlvkondade viisi, olgu peres sündinud, olgu raha eest ostetud ükskõik missuguselt võõralt, kes sinu soost ei ole, kindlasti tuleb ümber lõigata niihästi su peres sündinu kui su raha eest ostetu. Minu leping peab teie ihu küljes olema igavese lepinguna! Aga eesnahaga meesterahvas, kelle eesnaha liha ei ole ümber lõigatud, tuleb hävitada oma rahva seast: ta on tühistanud minu lepingu!””

Kas sellest välisest sümbolist piisas?

Jeremija 4:4 on kirjas: “Laske endid ümber lõigata Issandale ja kõrvaldage oma südamete eesnahad, Juuda mehed ja Jeruusalemma elanikud, et mu viha ei süttiks nagu tuli ega põleks teie tegude kurjuse pärast, ilma et keegi kustutaks.”

Kas juudid pääsevad väliselt või sisemiselt?

Pauluse kirjas roomlastele 2:28–29 on kirjutatud: “Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt.”

Kas pääste on sarnane juutide ja mittejuutide jaoks?

Pauluse kirjas roomlastele 10:11–13 on kirjutatud: “Sest Pühakiri ütleb: “Ükski, kes usub temasse [Jeesusesse], ei jää häbisse.” Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.”

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.