Home / Piibli teemad / Pühad

Pühad

Milliseid pühi või erilisi talitusi kutsutakse Piiblisse uskuvaid inimesi üles tähistama?

Kristlased peaksid tähistama pühaõhtusöömaaega, et meenutada Jeesuse surma.
Võime lugeda Pauluse 1. kirjast korintlastele 11:23–26: „Sest mina olen Issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi: et Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks!” Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!” Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb.“

Ristimistalitus on pühalik talitus, mil meenutatakse erilisel moel Jeesuse surma, matmist ja ülestõusmist.
Loeme Pauluse kirjast roomlastele 6:3–6: „Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega, teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu.“

Kristlased peaksid kummardama ja ülistama Loojat.
Johannese ilmutuse 14:7 on kirjas: „Kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud, ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad!”

Kuidas peaksid kristlased oma Loojat kummardama?
Loeme 2. Moosese raamatu 20:8–11: „Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! /…/ Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.“

Kas kristlased peaksid tähistama ka kõiki tänapäevaseid pühi? Kuidas on lugu näiteks Halloweeniga?
Pauluse kirjas efeslastele 5:11 on kirjutatud: „Ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid!“ Pauluse 2. kirjas korintlastele 6:16–17 lisatakse: „Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: „Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas. Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,” ütleb Issand, „ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu.““

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...