Home / Piibli teemad / Piibli tegelased

Piibli tegelased

Ustavad mehed ja naised, keda Piibli lehekülgedel kohtame, ootasid innuga uut taevast ja uut maad.
Loeme Heebrea kirja 11:13–16: „Need kõik surid uskudes, saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Kui nende meeles oleks olnud maa, kust nad olid välja läinud, küllap neil oleks olnud aega pöörduda tagasi. Ent nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna.“

12 jüngrit, kes Jeesusele järgnesid, viisid hiljem maailmale evangeelumisõnumi..
Loeme Matteuse evangeeliumi 10:1–4: „Ja Jeesus kutsus oma kaksteist jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Nende kaheteistkümne apostli nimed on aga need: esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend, Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus, Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes tema ka ära andis.“

Tegelasi Uuest Testamendist

 • Jeesus — kogu Piibli keskne tegelane, kes tuli inimkonda päästma
 • Maarja — Jeesuse ema ning Joosepi naine
 • Peetrus — Jeesuse jünger, kellel oli väga äkiline loomus
 • Johannes — Jeesuse noorim jünger
 • Paulus — teoloog, kes kirjutas varasele kogudusele terve hulga kirju

Tegelasi Vanast Testamendist

 • Aabraham — mees, kes jättis oma kodumaa, et rännata maale, mida Jumal oli talle näidanud
 • Aadam — esimene inimene, kelle Jumal lõi ning kes hiljem sõi vilja hea ja kurja tundmise puust, mille ta naine Eeva talle tõi
 • Taaniel — mees, kes visati auku, kus oli palju lõvisid, kuid kes jäi seal imelisel moel terveks
 • Taavet — noormees, kes tappis hiiglase Koljati ning kellest sai hiljem Iisraeli teine kuningas
 • Eelija — Jumala prohvet, keda nälja ajal toitsid kaarnad
 • Ester — kuninganna, kes päästis hukkumisest kogu juudi rahva
 • Jesaja — prohvet, kes sai Jumalalt nägemusi
 • Joosua — rahvajuht, kes viis iisraellased Kaananisse ning vallutas Jeeriko linna
 • Mooses — rahvajuht, kes viis iisraellased Egiptusest Kaanani piirini
 • Noa — mees, kes ehitas laeva, et päästa inimkond veeuputusest
 • Rutt — moabiidi rahvusest naine, kes abiellus Boasega ja kellest sai kuningas Taaveti esiema
Lae alla tasuta e-raamat
Võta oma vaimse elu rikastamiseks tasuta e-raamat!