Home / Piibli teemad / Usu hääled

Usu hääled

Sellest Bibleinfo.com osast leiad inspireerivaid artikleid ja jutustusi inimestest, kes on avalikult Jumala ja oma usu eest välja astunud, tehes seda tihtipeale väga keerulistes tingimustes.

Kristlased peaksid elama nii, justkui vaataks nende elu pealt terve universum.
Heebrea kirja 12:1–2 on kirjas: „Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele.“

Kristlastel tuleks alati olla valmis evangeeliumi sõnumit jagama.
Loeme Peetruse 1. kirja 3:15: „Pühitsege Issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igaühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on.“

Kristlase elu peaks juhatama teisi Kristuse juurde.
Matteuse evangeeliumi 5:16 kirjutatakse: „Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.“ Peetruse 1. kirja 2:11–12 lisatakse: „Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas – hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu! Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval.“

Toeta Bible.infot
Kas soovid näha rohkem artikleid ja funktsioone? Sinu rahaline annetus Bibleinfo.com-ile toob teistele rõõmu kasvavast hulgast piiblipõhisest sisust.