Om Bibleinfo.com

Bibleinfo.com vill sprida kunskap om Bibeln. Bibleinfo.com erbjuder både enkla beskrivningar av bibelämnen och djupare bibelstudier. Möjligheten att ställa frågor till en bibelkunnig person finns också. Vi använder internet för att skapa kontakter mellan besökaren och frivilliga personer som svarar på frågor om Bibeln. Bibleinfo.com erbjuder också en levande förbönstjänst med bibellöften för de böneämnen som sänds in till våra förebedjare. Bibleinfo.com finns på många språk och är en tjänst som erbjuds av Sjundedags Adventistsamfundet (www.adventist.se).