Ditt förråd av bibelsvar

Biblinfo.com hjälper människor att upptäcka vad Bibeln säger om livets frågor. Här hittar du råd, vägledning, uppmuntran och hjälp - allt från Guds ord.

Today's Topic

Lovprisa

Hur skall vi lovprisa Herren? Bibeln säger i Psalm 150:1-6   Halleluja!  Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel. Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet.

Subscribe to Bibleinfo.com RSS