Ditt förråd av bibelsvar

Biblinfo.com hjälper människor att upptäcka vad Bibeln säger om livets frågor. Här hittar du råd, vägledning, uppmuntran och hjälp - allt från Guds ord.

Today's Topic

Konsekvens

Syndens konsekvens är död. Bibeln säger i Romarbrevet 6:23   Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

Subscribe to Bibleinfo.com RSS