Ditt förråd av bibelsvar

Biblinfo.com hjälper människor att upptäcka vad Bibeln säger om livets frågor. Här hittar du råd, vägledning, uppmuntran och hjälp - allt från Guds ord.

Today's Topic

Frukta Gud

Vi måste frukta Gud (vilket innebär att ha respekt och vördnad för Gud). Bibeln säger i 5 Moseboken 10:12-13” Och nu Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig? Bara att du fruktar Herren, din Gud, så att du vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ.”

Subscribe to Bibleinfo.com RSS