Ditt förråd av bibelsvar

Biblinfo.com hjälper människor att upptäcka vad Bibeln säger om livets frågor. Här hittar du råd, vägledning, uppmuntran och hjälp - allt från Guds ord.

Today's Topic

Änglar

Vad är änglar? Bibeln säger i Hebreerbrevet 1:14: ”Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som skall ärva frälsning.”

Hur många änglar finns det? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 5:11: ”Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och väsendena och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen.”

Subscribe to Bibleinfo.com RSS