Ditt förråd av bibelsvar

Biblinfo.com hjälper människor att upptäcka vad Bibeln säger om livets frågor. Här hittar du råd, vägledning, uppmuntran och hjälp - allt från Guds ord.

Today's Topic

Regering/Auktoritet

De makthavande är slutligen ansvariga inför Gud. Bibeln säger i 5 Moseboken      17:18-19   När kungen har bestigit tronen skall han låta göra en avskrift av denna lag, den lag som de levitiska prästerna har hand om.

Subscribe to Bibleinfo.com RSS