mahali pakupata majibu katika Biblia

Bibileinfo.com inasaidia watu katika ulimwengu wote, kueleza watu jinsi Biblia inavyosema kuhusu majibu katika maisha. Utapata usaidizi na maelekezo, kutoka kwa neno la Mungu.

Today's Topic

Kuvumiliana

Imeandikwa Matendo ya mitume 5:38-39 "Basi sasa nawaambia jiepusheni na watu hawa waacheni kwakuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamuwezi kuivunja msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu."

Subscribe to Bibleinfo.com RSS