mahali pakupata majibu katika Biblia

Bibileinfo.com inasaidia watu katika ulimwengu wote, kueleza watu jinsi Biblia inavyosema kuhusu majibu katika maisha. Utapata usaidizi na maelekezo, kutoka kwa neno la Mungu.

Today's Topic

Kuponya

Uponyaji wa kimwili na kiroho ni jambo la muhimu katika maisha ya mkristo imeandikwa Mathayo 4:23 "naye alikuwa akizunnguka katika galilaya yote akifundisha akatika masinagogi yao, na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu."

Subscribe to Bibleinfo.com RSS