mahali pakupata majibu katika Biblia

Bibileinfo.com inasaidia watu katika ulimwengu wote, kueleza watu jinsi Biblia inavyosema kuhusu majibu katika maisha. Utapata usaidizi na maelekezo, kutoka kwa neno la Mungu.

Today's Topic

Sabato

Sabto ilitegenezwa na nani na kwa nani. Imeandikwa, Mwanazo 2:1-2 "Basi bingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanyaakastarehe siku ya saba akaaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya."

Subscribe to Bibleinfo.com RSS