mahali pakupata majibu katika Biblia

Bibileinfo.com inasaidia watu katika ulimwengu wote, kueleza watu jinsi Biblia inavyosema kuhusu majibu katika maisha. Utapata usaidizi na maelekezo, kutoka kwa neno la Mungu.

Today's Topic

Yesu Kristo

Jina Yesu nitakatifu toka hapo mwanzo naye akawa wanadanu. Imeandikwa Yohana 1:1, 14 "Hapo mwanzo kulikuwapo neno naye Neno alikuwako kwa Mungu naye Neno alikuwa Mungu, Naye neno alifanyia mwili akaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utkufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba amejaa neema na kweli."

Subscribe to Bibleinfo.com RSS