Απαντήσεις σχετικά με την Αγία Γραφή

Bibleinfo.com helps people find answers to life's questions. Here you will find counsel, direction, encouragement, and help — all from God's Word.

Featured Bible Questions
>> God's Bible promises
>> Bible verses about love
>> What does the Bible say about marriage?
>> Ten Commandments list
>> What is hell like?
>> What are the seven deadly sins?
>> Are dinosaurs in the Bible?
>> What is heaven like?
>> Who wrote the Bible?
>> When is the Second Coming of Jesus?
>> What is the rapture?
>> What does the Bible say about interracial marriage?
>> What are the names of God?
>> Is the Bible true?
>> Who were the 12 apostles of Jesus?
>> Who is Desmond Doss of Hacksaw Ridge?
>> What do Seventh-day Adventists believe?
>> Which day is the Sabbath?
>> What happens after death?

Today's Topic

Μεσίτης

Ο Ιησούς γεφυρώνει το χάσμα που δημιούργησε η αμαρτία o οποίο μας χωρίζει από το Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή ένας Θεός υπάρχει και ένας είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε τον εαυτό του αντίλυτρο για χάρη όλων, μια μαρτυρία που έγινε σε ορισμένους καιρούς…" (Επιστολή προς Τιμόθεο Α΄ 2: 5 – 6)

Subscribe to Bibleinfo.com RSS