Απαντήσεις σχετικά με την Αγία Γραφή

Bibleinfo.com helps people find answers to life's questions. Here you will find counsel, direction, encouragement, and help — all from God's Word.

Featured Bible Questions
>> God's Bible promises
>> Bible verses about love
>> What does the Bible say about marriage?
>> Ten Commandments list
>> What is hell like?
>> What are the seven deadly sins?
>> Armor of God: what is it?
>> What is heaven like?
>> Who wrote the Bible?
>> When is the Second Coming of Jesus?
>> What is the rapture?
>> Does God exist?
>> What are the names of God?
>> Do dogs go to heaven?
>> Who were the 12 apostles of Jesus?
>> What is the serenity prayer?
>> Where was Jesus born?
>> What do Seventh-day Adventists believe?
>> Which day is the Sabbath?
>> Who was Desmond Doss of Hacksaw Ridge?
>> What happens after death?

Today's Topic

Αλλαγή

Ο Χριστός παροτρύνει τους αμαρτωλούς να αλλάξουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι, και μη βλέποντας κανέναν εκτός από τη γυναίκα, της είπε: Γυναίκα, που είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου; Δε σε καταδίκασε κανένας; Κι εκείνη είπε: Κανένας, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτήν: Ούτε εγώ σε καταδικάζω· πήγαινε και στο εξής μη αμάρτανε." (Ιωάννης 8:10 - 11)

Subscribe to Bibleinfo.com RSS