Απαντήσεις σχετικά με την Αγία Γραφή

Bibleinfo.com helps people find answers to life's questions. Here you will find counsel, direction, encouragement, and help — all from God's Word.

Featured Bible Questions
>> Who was Martin Luther?
>> God's Bible promises
>> Bible verses about love
>> What does the Bible say about marriage?
>> Ten Commandments list
>> How do I find God's will for my life?
>> What are the seven deadly sins?
>> Armor of God: what is it?
>> Why didn't God destroy Satan?
>> Who wrote the Bible?
>> When is the Second Coming of Jesus?
>> What are the 10 plagues of Egypt?
>> Does God exist?
>> What are the names of God?
>> Do dogs go to heaven?
>> Who were the 12 apostles of Jesus?
>> What is the serenity prayer?
>> Where was Jesus born?
>> What do Seventh-day Adventists believe?
>> Which day is the Sabbath?
>> Who was Desmond Doss of Hacksaw Ridge?
>> What happens after death?

Today's Topic

Αυτοκτονία

Άσχετα με το πόσο σκοτεινό μπορεί να φαίνεται το μέλλον σε σένα τώρα, θυμήσου: ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: “Αν και σε όλα θλιβόμαστε, όμως χωρίς να στενοχωρούμαστε· αν και διωκόμαστε, όμως χωρίς να είμαστε εγκαταλειμμένοι· αν και καταβαλλόμαστε, όμως χωρίς να χανόμαστε.”(Β’ Κορ. 4:8,9)

Subscribe to Bibleinfo.com RSS