Απαντήσεις σχετικά με την Αγία Γραφή

Bibleinfo.com helps people find answers to life's questions. Here you will find counsel, direction, encouragement, and help — all from God's Word.

Featured Bible Questions
>> Who was Martin Luther?
>> God's Bible promises
>> Bible verses about love
>> What does the Bible say about marriage?
>> Ten Commandments list
>> How do I find God's will for my life?
>> What are the seven deadly sins?
>> Armor of God: what is it?
>> Why didn't God destroy Satan?
>> Who wrote the Bible?
>> When is the Second Coming of Jesus?
>> What are the 10 plagues of Egypt?
>> Does God exist?
>> What are the names of God?
>> Do dogs go to heaven?
>> Who were the 12 apostles of Jesus?
>> What is the serenity prayer?
>> Where was Jesus born?
>> What do Seventh-day Adventists believe?
>> Which day is the Sabbath?
>> Who was Desmond Doss of Hacksaw Ridge?
>> What happens after death?

Today's Topic

Διαζύγιο

Πόσο καιρό πρέπει να διαρκεί ο γάμος; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή η παντρεμένη γυναίκα έχει δεθεί διαμέσου του νόμου με τον άντρα που βρίσκεται στη ζωή· αν, όμως, ο άνδρας πεθάνει, απαλλάσσεται από τον νόμο του άνδρα." (Επιστολή Προς Ρωμαίους 7:2)

Subscribe to Bibleinfo.com RSS