Απαντήσεις σχετικά με την Αγία Γραφή

Bibleinfo.com helps people find answers to life's questions. Here you will find counsel, direction, encouragement, and help — all from God's Word.

Featured Bible Questions
>> God's Bible promises
>> Bible verses about love
>> What does the Bible say about marriage?
>> Ten Commandments list
>> What is hell like?
>> What are the seven deadly sins?
>> Are dinosaurs in the Bible?
>> What is heaven like?
>> Who wrote the Bible?
>> When is the Second Coming of Jesus?
>> What is the rapture?
>> Does God exist?
>> What are the names of God?
>> Do dogs go to heaven?
>> Who were the 12 apostles of Jesus?
>> Who is Desmond Doss of Hacksaw Ridge?
>> What do Seventh-day Adventists believe?
>> Which day is the Sabbath?
>> What happens after death?

Today's Topic

Ευγνωμοσύνη

Να αρχίζεις την ημέρα σου με ευγνωμοσύνη. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Είναι αγαθό το να δοξολογεί κάποιος τον Κύριο και να ψαλμωδεί στο όνομά σου, Ύψιστε· να αναγγέλλει το πρωί το έλεός σου και την αλήθεια σου κάθε νύχτα." (Ψαλμός 92: 1 – 2)

Subscribe to Bibleinfo.com RSS