Váš zdroj biblických odpovědí

Bibleinfo.com pomáhá lidem po celé zemi poznat, co Bible říká k různým životním otázkám. Zde naleznete radu, nasměrování, povzbuzení a pomoc - a to vše z Božího slova.

Today's Topic

Děti

Rozvíjet vztah k Bohu je příhodné již v mládí. Je to doporučeno v Bibli, Kazatel 12,1: “Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: ‚Nemám v nich zalíbení.‘”

Subscribe to Bibleinfo.com RSS