Váš zdroj biblických odpovědí

Bibleinfo.com pomáhá lidem po celé zemi poznat, co Bible říká k různým životním otázkám. Zde naleznete radu, nasměrování, povzbuzení a pomoc - a to vše z Božího slova.

Today's Topic

Krystaly

Mnoho lidí přisuzuje krystalům mystickou sílu. Věří, že krystaly působí na duchovní růst, že mají léčebné účinky a že mohou přivodit pozitivní změnu v životě člověka. Používání ‚ posvátných kamenů pro tyto účely bylo běžné mezi pohany, kteří obývali biblická území.

Subscribe to Bibleinfo.com RSS