Váš zdroj biblických odpovědí

Bibleinfo.com pomáhá lidem po celé zemi poznat, co Bible říká k různým životním otázkám. Zde naleznete radu, nasměrování, povzbuzení a pomoc - a to vše z Božího slova.

Today's Topic

Manželství

Co nás Bible uèí o manželství? Manželství je trvalé, oddané partnerství mezi mužem a ženou, Matouš 19,5.6: „A øekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a pøipojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tìlo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bùh spojil, èlovìk nerozluèuj!“

Subscribe to Bibleinfo.com RSS