Váš zdroj biblických odpovědí

Bibleinfo.com pomáhá lidem po celé zemi poznat, co Bible říká k různým životním otázkám. Zde naleznete radu, nasměrování, povzbuzení a pomoc - a to vše z Božího slova.

Today's Topic

Krása

Jak dùležité místo zaujímá krása v lidském životì? Opravdová krása se skrývá v nitru èlovìka a pozitivnì pùsobí na druhé. Upozoròuje nás na to Bible v 1.

Subscribe to Bibleinfo.com RSS