Váš zdroj biblických odpovědí

Bibleinfo.com pomáhá lidem po celé zemi poznat, co Bible říká k různým životním otázkám. Zde naleznete radu, nasměrování, povzbuzení a pomoc - a to vše z Božího slova.

Today's Topic

Potrat

Co Bůh říká o životě a osobnosti lidského zárodku? Lidé mají svou hodnotu a identitu již před narozením. Tak je to psáno v Bibli, v knize Jeremjáš 1,5: “Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."

Subscribe to Bibleinfo.com RSS