Váš zdroj biblických odpovědí

Bibleinfo.com pomáhá lidem po celé zemi poznat, co Bible říká k různým životním otázkám. Zde naleznete radu, nasměrování, povzbuzení a pomoc - a to vše z Božího slova.

Today's Topic

Občanství

Lidé obdaření světskou mocí, jsou přímo zodpovědní Bohu. Je to uvedeno v Bibli, Deuteronomium 17,18.19: „Když dosedne na svůj královský trůn, dá si napsat do knihy opis tohoto zákona, opatrovaného lévijskými kněžími.

Subscribe to Bibleinfo.com RSS