Ανυπακοή

Το να υπακούμε στον Θεό είναι για το καλό μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να, εγώ έβαλα σήμερα μπροστά σου τη ζωή και το αγαθό και τον θάνατο και το κακό· επειδή εγώ σήμερα σε προστάζω να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου, να περπατάς στους δρόμους του και να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του, για να ζεις και να πληθαίνεις· και για να σε ευλογήσει ο Κύριος ο Θεός σου στη γη, στην οποία μπαίνεις για να την κληρονομήσεις." (Δευτερονόμιο 30:15 - 16)

Στο Δευτερονόμιο 10:12,13 αναφέρει: "Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητάει από σένα ο Κύριος ο Θεός σου, παρά να φοβάσαι τον Κύριο τον Θεό σου, να περπατάς σε όλους τους δρόμους του, και να τον αγαπάς και να λατρεύεις τον Κύριο τον θεό σου με ολόκληρη την καρδιά σου και με ολόκληρη την ψυχή σου, να τηρείς τις εντολές του Κυρίου και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω για το καλό σου;"

Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους ο νόμος, η χάρη, και η υπακοή; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο νόμος παρεμβλήθηκε για να περισσεύσει το αμάρτημα. Και όπου περίσσευσε η αμαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρη." (Επιστολή Προς Ρωμαίους 5:20)

Η υπακοή μπορεί να μας προφυλάξει από την ασθένεια. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αν ακούσεις επιμελώς τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και πράττεις το αρεστό στα μάτια του και δώσεις ακρόαση στις εντολές του και φυλάξεις όλα τα προστάγματά του, δεν θα φέρω πάνω σου καμιά από τις αρρώστιες που έφερα ενάντια στους Αιγυπτίους· επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που θα σε θεραπεύσω." (Έξοδος 15:26)

Η υπακοή είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη ζωή. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτό το βιβλίο του νόμου δεν θα απομακρυνθεί από το στόμα σου, αλλά σ’ αυτό θα μελετάς ημέρα και νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις σύμφωνα με όλα όσα είναι γραμμένα μέσα σ’ αυτό· επειδή τότε θα ευοδώνεσαι στον δρόμο σου και τότε θα φέρεσαι με σύνεση." (Ιησούς του Ναυή 1:8)

Θα αξιολογηθούμε ανάλογα με την υπακοή μας στις εντολές του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Όποιος, λοιπόν, αθετήσει μία από τούτες τις ελάχιστες εντολές και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, ελάχιστος θα ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών· όποιος, όμως, εκτελέσει και διδάξει, αυτός θα ονομαστεί μέγας στη βασιλεία των ουρανών." (Ματθαίος 5:19)

Η υπακοή είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας προς τον Θεό. Η Αγία Γραφή λέει αναφέρει: "Αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου… Αν κάποιος με αγαπάει, θα φυλάξει τον λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σ’ αυτόν και θα κατοικήσουμε μέσα σ’ αυτόν." (Ιωάννης 14:15 και 23)

Το Άγιο Πνεύμα θα δοθεί μόνο σε εκείνους που υπακούνε τον Κύριο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι εμείς είμαστε μάρτυρές του για τούτα τα λόγια, κι ακόμα το Άγιο Πνεύμα, που ο Θεός έδωσε σε όσους πειθαρχούν σ’ αυτόν." (Πράξεις 5:32)

Ο Ιησούς υπάκουσε Τον πατέρα του, δίνοντας το παράδειγμα για το πώς πρέπει να Τον υπακούμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "(Ο Ιησούς) παρόλο που ήταν υιός, έμαθε την υπακοή απ’ όσα έπαθε. Και αφού αποδείχτηκε τέλειος, έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε όλους αυτούς που τον υπακούν." (Επιστολή Προς Εβραίους 5:8 - 9)

Ο Θεός μας συμβουλεύει να υπακούμε στους νόμους του κράτους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες· επειδή δεν υπάρχει εξουσία, παρά μονάχα από τον Θεό· και οι υπάρχουσες εξουσίες είναι ταγμένες από τον Θεό. Ώστε εκείνος που εναντιώνεται στην εξουσία, εναντιώνεται στην διαταγή του Θεού· κι αυτοί που εναντιώνονται θα πάρουν επάνω τους καταδίκη." (Επιστολή Προς Ρωμαίους 13:1 - 2)

Μερικές φορές η υπακοή στο Θεό και το νόμο του μπορεί να απαιτεί ανυπακοή στις επίγειες εξουσίες. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό μάλλον, παρά στους ανθρώπους." (Πράξεις 5:29)

Τα παιδιά οφείλουν να υπακούν και να τιμούν τους γονείς τους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τα παιδιά, υπακούτε στους γονείς σας εν Κυρίω· επειδή αυτό είναι δίκαιο. «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα», αυτή είναι η πρώτη εντολή με υπόσχεση· «για να γίνει σε σένα καλό και να είσαι μακροχρόνιος πάνω στη γη»." (Επιστολή Προς Εφεσίους 6:1 - 3)