Οι ερωτήσεις σας για τη Βίβλο απαντήθηκαν
Προτεινόμενα θέματα
Ο Θεός κρατά πάντα τις υποσχέσεις Του.
Ο Ιησούς υποσχέθηκε τους αποστόλους του πως θα ερχόταν πάλι. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ας μην ταράζεται η καρδιά σας. Πιστεύετε στον Θεό και σε μένα πιστεύετε.
Πριν αρχίσουμε να ξοδεύουμε τα χρήματα μας, πρέπει να τιμάμε τον Θεό, αποδίδοντας σε Εκείνον το μέρος που Του αναλογεί.