Σάββατο

Πότε και από ποιον δημιουργήθηκε το Σάββατο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη, ολόκληρη η στρατιά τους. Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη ημέρα τα έργα του, που έκανε. Και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα από όλα τα έργα του, που έκανε." (Γένεση 2: 1 - 2)

Γιατί πρέπει να τιμούμε ως ιερή την ημέρα του Σαββάτου; Ως ανάμνηση της δημιουργίας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά. Και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε. Γι’ αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και την αγίασε." (Έξοδος 20: 11)

Για ποιους είπε ο Χριστός πως έγινε το Σάββατο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και τους έλεγε: Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο." (Μάρκος 2: 27)

Τι απαιτεί η τέταρτη εντολή; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις. Έξι ημέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλα τα έργα σου. Η ημέρα όμως η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις σε αυτήν κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου." (Έξοδος 20: 8 – 10)

Τι ορίζει ο Θεός ως σημείο (απόδειξη) ανάμεσα σε Αυτόν και τους ανθρώπους Του; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αγιάζετε τα Σάββατά μου. Κι ας είναι ως σημείο ανάμεσα σε μένα και σε σας, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας." (Ιεζεκιήλ 20: 20)

Το Σάββατο είναι επίσης ένα σημείο αγιοποίησης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κι ακόμα έδωσα σε αυτούς τα Σάββατά μου, για να είναι ως σημείο ανάμεσα σε αυτούς και σε μένα, ώστε να γνωρίζουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω." (Ιεζεκιήλ 20: 12)

Στο νέο ουρανό και γη, πόσο συχνά θα λατρεύουν τον Κύριο οι λυτρωμένοι; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή όπως οι καινούριοι ουρανοί και η καινούρια γη, που εγώ θα κάνω, θα διαμένουν μπροστά μου, λέει ο Κύριος, έτσι θα διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Και από ένα νέο φεγγάρι μέχρι το άλλο, και από ένα Σάββατο μέχρι το άλλο, κάθε σάρκα θα έρχεται και θα προσκυνεί μπροστά μου, λέει ο Κύριος." (Ησαΐας 66: 22 – 23)

Όσο ήταν ο Χριστός στη γη, τηρούσε την αργία του Σαββάτου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί. Και κατά τη συνήθειά του, μπήκε στη συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου και σηκώθηκε να διαβάσει (τις Γραφές)." (Λουκάς 4: 16)

Ποια ημέρα είναι αμέσως πριν από την πρώτη ημέρα της εβδομάδας; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αφού πέρασε το Σάββατο, κατά τα χαράματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη η Μαρία, για να δουν τον τάφο." (Ματθαίος 28: 1)

Μετά από τη σταύρωση, ποια ημέρα αναπαύθηκαν οι γυναίκες που ακολούθησαν τον Ιησού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και αφού επέστρεψαν, ετοίμασαν αρώματα και μύρα. Και το μεν Σάββατο ησύχασαν, σύμφωνα με την εντολή." (Λουκάς 23: 56)

Ποια ημέρα της εβδομάδας είναι το Σάββατο, "σύμφωνα με την εντολή"; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Η ημέρα όμως η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου του Θεού σου. Μην κάνεις σε αυτήν κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου." (Έξοδος 20: 10)

Τι έκανε ο Παύλος συνήθως το Σάββατο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και ο Παύλος κατά τη συνήθειά του μπήκε μέσα προς αυτούς και τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τις Γραφές." (Πράξεις 17: 2)

Τι είπε ο Χριστός για το νόμο του Θεού που αφορά την εντολή του Σαββάτου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μην νομίσετε ότι ήρθα, για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Επειδή σας διαβεβαιώνω, μέχρις ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν. Όποιος λοιπόν αθετήσει μία από τούτες τις ελάχιστες εντολές και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, ελάχιστος θα ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών. Όποιος όμως εκτελέσει και διδάξει, αυτός θα ονομαστεί μέγας στη βασιλεία των ουρανών." (Ματθαίος 5: 17 – 19)

Τι λέει ο Σωτήρας για το είδος λατρείας που δεν γίνεται σύμφωνα με τις εντολές του Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "μάταια μάλιστα με σέβονται, διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων." (Ματθαίος 15: 9)

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του Θεού στο τέλος του κόσμου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εδώ είναι η υπομονή των αγίων. Εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού." (Αποκάλυψη 14: 12)