Home / Piibli teemad / Hingamispäev

Hingamispäev

Mida ütleb Piibel hingamispäeva kohta?

Milline nädalapäev on hingamispäev? Piiblis on kirjas, et „seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev.“ (2. Moosese 20:10)

Kes lõi hingamispäeva? Leiame vastuse Piiblist: „Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud.“ (1. Moosese 2:2–3)

Miks peaksid kristlased hingamispäeva pühitsema?

Mis põhjusel peaks keegi seitsmenda päeva hingamispäeva pühaks pidama? Selle pärast, et see on loomistöö mälestusmärk. Ka see on otsesõnu Piiblis kirjas: „Sest kuue päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.“ (2. Moosese 20:11)

Kelle jaoks oli hingamispäev Kristuse sõnul tehtud? Leiame selle vastuse Piiblist: „Ja ta ütles neile: „Hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks.““ (Markuse evangeelium 2:27)

Milline on neljas käsk? Leiame selle 2. Moosese 20:8–10: „Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom ega võõras, kes su väravais on!“

Kas hingamispäev on märgiks Jumala ja Tema rahva vahel?

Mille on Jumal loonud märgiks enda ja oma rahva vahel? Leiame vastuse Hesekieli 20:20: „Pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid leppemärgiks minu ja teie vahel, teadmiseks teile, et mina olen Issand, teie Jumal!“

Hingamispäev kui pühitsuse märk

Hingamispäev täidab ka pühitsuse eesmärki. Hesekieli 20:12 on kirjas nii: „Ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad kui leppemärgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Issand, kes neid pühitseb.“

Kas ka taevas pühitsetakse hingamispäeva?

Kui tihti kogunevad päästetud inimesed uues taevas ja uuel maal, et Issandat teenida? Selle vastuse leiame Jesaja 66:22–23: „Sest otsekui uus taevas ja uus maa, mis ma teen, püsivad minu palge ees, ütleb Issand, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. Ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kogu inimsugu mu ette kummardama, ütleb Issand.“

Kuidas pühitses Jeesus siin maa peal hingamispäeva?

Kui Kristus oli maa peal, kas Ta üldse pühitses hingamispäeva? Loeme Luuka evangeeliumi 4:16: „Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi.“

Milline päev eelneb vahetult nädala esimesele päevale?

Leiame vastuse Matteuse evangeeliumist 28:1: „Aga kui hingamispäev oli möödas ja hakkas juba koitma nädala esimese päeva hommik, tulid Maarja Magdaleena ja teine Maarja hauda vaatama.“

Millist päeva pühitsesid Jeesust järgivad naised vahetult pärast Tema ristilöömist?

Loeme Luuka evangeeliumi 23:56: „Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri. Ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi.“

Millised olid Pauluse harjumused seoses hingamispäevaga?

Loeme Apostlite tegude 17:2: „Ja Paulus astus oma harjumust mööda nende juurde sisse ning arutles ja väitles nendega kolmel hingamispäeval Pühakirja üle.“

Kas hingamispäeva pühitsemise käsk naelutati ristile?

Mida sõnas Kristus Jumala käsu kohta, millest hingamispäeva käsk on üks osa? Matteuse evangeeliumis 5:17–19 on kirjas nii: „Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis.“

Mida ütleb Päästja Jumala teenimise kohta, mis ei ole kooskõlas Jumala tahtega?
Vastus on kirjas Matteuse evangeeliumis 15:9: „Ilmaaegu teenivad nad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi.“

Mis iseloomustab Jumala rahvast maailma lõpule eelneval ajal?
Loeme sellest Johannese ilmutuse 14:12: „Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku!“

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.