Home / Küsimused Piibli kohta / Hingamispäev / Mida tähendab Pauluse kiri roomlastele 14:5?

Mida tähendab Pauluse kiri roomlastele 14:5?

Vastavalt Piibli kirjakohale Pauluse kirjas roomlastele 14:5, kas võin pidada ükskõik millist jumalateenimise päeva hingamispäevaks?

„Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu oma mõtlemises kindel!“ (Pauluse kiri roomlastele 14:5) Selles salmis ei räägi Paulus hingamispäevast, vaid pigem juutide pühadest päevadest või pühadest.
Vaata ka: Kas hingamispäev naelutati ristile?
Vaata ka: Kas hingamispäev on vaid juutidele?

Tseremoniaalseadused

Varakristliku kiriku aegu oli Juudi usku vastpöördunutel väga raske maha jätta tseremoniaalseadusi, mis pärinesid Vana Testamendi Iisraeli rahva religioossetest korraldustest. Nad mõtlesid kristlusest kui juudiusundist, mille järgijateks olid juudid. Pühakiri oli samuti kirjutatud heebrea keeles. Oli raske eraldada Kristuses täitunud tüpoloogiat ja sümboleid jätkuvalt kehtivatest seadustest.

 

Kirjas roomlastele 14:5 palub Paulus juudi kristlastel lõpetada võitlus tseremoniaalsete pühade päevade ja pidustuste pidamise pärast, mis leidsid oma lõpu ristil. Siis juhendab ta: „Igaüks olgu oma mõtlemises kindel.“

Kindlus tugineb Piiblil

Millise standardi järgi peaksime oma mõtlemises kindel olema? „Jumala elava ning jääva sõna kaudu.“ (Peetruse 1. kiri 1:23) Jumala Sõna kinnitab, et Tema kummardamise päev on nädala seitsmes päev.

Lae alla tasuta e-raamat
Võta oma vaimse elu rikastamiseks tasuta e-raamat!