Home / Bibelemner / Sabbat

Sabbat

Når ble sabbaten til, og hvem innstiftet den? Det står i Bibelen, 1. Mosebok 2,1-2. ”Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk. Og Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette.”

Hvorfor skal man holde den syvende ukedagen hellig? Det er til minne om skapelsen. Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,11. ”For på seks dager skapte Herren himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig.”

Hvem ble sabbaten skapt for, sier Kristus? Det står i Bibelen, Markus 2,27. ”Og Jesus sa til dem: ”Sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbatens skyld”.”

Hva blir vi bedt om å gjøre i det fjerde av De ti bud? Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,8-10. ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer.”

Hvilket tegn står som symbol på pakten mellom Gud og hans folk? Det står i Bibelen, Esekiel 20,20. ”Hold mine hviledager hellige! De skal være et tegn på pakten mellom meg og dere, så dere kan vite at jeg er Herren deres Gud.”

Sabbaten er også et tegn på helliggjørelse. Det står i Bibelen, Esekiel 20,12. ”Jeg gav dem også mine hviledager; de skulle være tegn på pakten mellom meg og dem. Slik skulle de vite at jeg er Herren som helliger dem.”

På den nye jord, og i den nye Jerusalem, hvor ofte kommer de frelste til å tilbe Gud? Det står i Bibelen, Jesaja 66,22-23. ”For likesom den nye himmel og den nye jord som jeg skaper, alltid skal bestå for mitt åsyn, slik skal deres ætt og navn bestå, sier Herren. På nymånedagen fra måned til måned, på sabbatsdagen fra uke til uke skal alle mennesker komme, bøye seg og tilbe for mitt åsyn, lyder ordet fra Herren.”

Holdt Jesus sabbaten da han var på jord? Det står i Bibelen, Lukas 4,16.17. "Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen som han pleide. Da han reiste seg for å lese i Skriften, rakte de ham profeten Jesajas bok."

Hvilken dag kommer før ukens første dag? Det står i Bibelen, Matteus 28,1. ”Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dag i uken, gikk Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.”

Hvilken dag helligholdt kvinnene som fulgte Jesus, etter at han var blitt korsfestet? Dets står i Bibelen, Lukas 23,56. ”Deretter vendte de tilbake og gjorde i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde.”

Hvilken ukedag er sabbat, ”i følge Guds bud?” Det står i Bibelen, 2. Mosebok 20,10. ”Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud.”

Hva pleide Paulus å gjøre på sabbaten? Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 17,1.2. ”Der var det en jødisk synagoge, og Paulus gikk dit som han pleide. Tre sabbater på rad talte han med dem ut fra skriftene.”

Hva sa Kristus om Guds lov, hvor sabbatsbudet også er med? Det står i Bibelen, Matteus 5,17-19. ”Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå – før alt er skjedd. Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket.”

Hvordan betegner Jesus tilbedelse som ikke er etter Guds bud? Det står i Bibelen, Matteus 15,9. ”De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.”

Hva vil kjennetegne Guds folk ved historiens ende? Det står i Bibelen, Åpenbaringen 14,12. ”Her gjelder det at de hellige står fast, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus.”