Home / Om Bibleinfo.com

Om Bibleinfo.com

Det å dele Bibelen med andre er hensikten med Bibleinfo.com. Bibleinfo.com opplyser om korte emner, grundige bibel studier, og muligheten til å komunisere med Bibel eksperter ved å stille Bibel relaterte spørsmål. Denne tjenesten utnytter Internet til å koble sammen brukere med Bibel kunnskap og en gruppe av frivillige Bibel eksperter. Denne web-siden gir deg anledning til å be om en spesiell bønn og motta løfter knyttet til din anmodning fra en av våre Bønn frivillige. De fleste Bibleinfo.com spalter er tilgjengelig i fler-språklig format. Denne web-siden er en offentlig tjeneste fra Syvendedagsadventist Samfunnet.