Home / Bibel ämnen / Sabbat

Sabbat

När och av vem skapades sabbaten? Bibeln säger i 1 Mosebok 2:2-3   Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han hade utfört sitt skapelseverk.
 
Varför skall sabbatsdagen hållas helig? För att påminna om skapelsen. Bibeln säger i 2 Mos 20:11   "Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag."
 
Vem sade Kristus att sabbaten gjordes för? Bibeln säger i Markus 2:27   "Och Jesus sade till dem: Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten."
 
Vad innebär det fjärde budet? Bibeln säger i 2 Mosebok 20:8-10   Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap, och eller invandraren i dina städer."
 
Vad har Gud avsatt som ett tecken mellan sig själv och sitt folk? Bibeln säger i Hesekiel 20:12   "Dessutom gav jag dem mina sabbater som ett tecken som förenar mig och dem, för att de skall inse att det är jag, Herren som helgar dem."
 
Hur ofta skall de frälsta komma och tillbe Herren på den nya jorden? Bibeln säger i Jesaja 66:22-23   "Liksom den nya himmel och den nya jord, som jag skapar skall bestå inför mig, så skall er ätt och ert namn bestå. Nymånadsdag efter nymånadsdag, sabbat efter sabbat skall alla människor komma och tillbe mig, säger Herren."
 
Firade Kristus sabbatsdagen när han var på jorden? Bibeln säger i Lukas 4:16-17a   Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok.
 
Vilken dag kommer alldeles före den första veckodagen? Bibeln säger i Matteus 28:1  Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven."
 
Vilken vilodag iakttog de kvinnor som följde Jesus även efter korsfästelsen? Bibeln säger i Lukas 23:56  "När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet."
 
Vilken veckodag är sabbat efter lagens bud? Bibeln säger i 2 Mosebok 20:10  "Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat."
 
Vad var Paulus sed beträffande sabbaten? Bibeln säger i Apostlagärningarna 17:2  "Efter sin vana besökte Paulus dem, och under tre sabbater talade han med dem."
 
Vad sa Kristus om Guds lag, varav sabbatsbudet är en del? Bibeln säger i Matteus 5:17-19   Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket."
 
Vad säger Frälsaren om den slags tillbedjan som inte är efter Guds bud? Bibeln säger i Matteus 15:9 "Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud."
 
Vad ska känneteckna Guds folk i den sista tiden? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 14:12  "Här behövs uthållighet hos de heliga, hos dem som bevarar Guds bud och tron på Jesus."

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.