Home / Vanliga bibelfrågor / Sabbat / Varför håller en del av kristenheten Sabbat på söndag?

Varför håller en del av kristenheten Sabbat på söndag?

De kristna under den apostoliska eran firade sabbat den sjunde dagen i veckan vilket är lördagen. Under de första 300 åren efter Kristus, var den kristna religionen olaglig. Men Judaism var laglig. Den romerska makten jämställda de kristna under den apostoliska tiden med judaism. Vilket gjorde dem lagliga gentemot den romerska ockupationsmakten.
 
Judarna gjorde flera uppror mot Romarriket och Rom slog ner deras uppror genom att förstöra Jerusalem år 70 efter Kristus och igen år 135 etter Kristus. Under denna tid började en del kristna tycka att det var obehagligt att bli sammankopplade med judarna. En del kristna försökte då att distansera sig från Judarna genom att hålla en annan vilodag än lördagen. Många så kallade hedningar firade solguden på den första dagen i veckan vilket är söndagen. Genom att flytta över sabbaten från lördag till söndag, kunde de kristna åstadkomma två saker. De distanserade sig från judaism och gjorde det mycket enklare för de så kallade hedningarna att bli kristna.
 
Att fira sabbat på söndag saknar biblisk grund. Gradvis började fler och fler kristna hålla den första dagen i veckan, söndagen som vilodag. De första bevisen vi har på helighållande av söndagen kommer från omkring år 115 till år 135 efter Kristus. Vi vet att kyrkan i Rom var speciellt aktiv i att rekommendera söndagsfirande. Under flera århundraden firade en del kristna sabbat på lördag och andra firade den på söndag. Omkring år 500 efter Kristus var söndagsfirandet i stort sätt allmänt accepterat.
 
Om du vill veta mer om detta rekommenderar vi boken "From Sabbath to Sunday" av Samuele Bacchiocchi. Du kan köpa boken via internet genom att klicka här.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.