Dina Bibel frågor besvarade
Utvalda ämnen
Gud håller sina löften. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 1:19-20   Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte b
Vad säger Bibeln om himlen? Jesus säger i Johannesevangeliet 14:2-3  I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Hur kom Bibeln till? Människor leddes av den helige Ande att skriva vad Gud sade.
Innan vi börjar använda våra pengar bör vi hedra Gud genom att först ge honom sin del.
Hur kan vi möta döden? Vi behöver inte vara rädda om Gud är med oss.
När och av vem skapades sabbaten? Bibeln säger i 1 Mosebok 2:2-3   Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter all
Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.
Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.
Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...