Home / Vanliga bibelfrågor / Gud / Är det Gud som sänder orkaner och jordbävningar som dödar många människor?

Är det Gud som sänder orkaner och jordbävningar som dödar många människor?

Om Gud kontrollerar allt, varför ser det så illa ut? Hur kan kärlekens Gud låta så många människor dö i dessa stora katastrofer? Är detta tidens slut? Är det Gud som utgjuter sin vrede över syndare? Ofta framställs Gud som orsak till dessa katastrofer. Men han är inte ansvarig. Gud orsakar inte olyckor och katastrofer. Tvärtom, han är livgivaren. Bibeln säger i Jes. 51:6 :¨Lyft blicken mot himlen, betrakta jorden därunder. Himlen skall lösas upp som rök, jorden slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som flugor. Men min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet.¨ Denna text visar tydligt skillnaden mellan naturliga katastrofer och Guds handlande.
 
När Jesus Guds son vandrade her på jorden, så gjorde han ingenting för att skada människor, utan allt för att hjälpa dem. Jesus sade i Joh. 3:16-17 :¨Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.¨ Joh. 10:32 : ¨Jesus sade till dem: "Jag har låtit er se så många goda gärningar som kommer från Fadern. För vilken av dem stenar ni mig?" Matt. 18:14 : Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad.
Det var Guds mening att hans barn för evigt skulle känna dofter av blommor och natur, inte doften av ruttna kroppar. De skulle njuta av tropiska frukter och smakliga rätter och inte lida av hunger och svält. Vi skulle njuta av frisk luft och rent vatten, inte föroreningar.
 
Varför ser det ut som katastrofer och förstörelser blir värre och värre?
När Adam och Eva syndade så förde det med sig konsekvenser för denna jord. 1 Mos. 3:17 : ¨Till mannen sade han: "Du som lyssnade till din hustru och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av, förbannad skall marken vara för din skull. Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever,¨ Adams ättlingar blev så våldsbenägna och korrupta, att Gud tillät att denna världen blev förstörd i en världomfattande flod. 1 Mos. 6:5-6, 11 : Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Men inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad och full av våld.
 
Om det inte är Gud som sänder olyckor, vem är det då som gör det?
Bibeln visar tydligt att det finns en ond makt. Djävulen eller Satan som är en fördärvare och förgörare. Joh. 8:44 :¨Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.¨ Många människor tror inte att det finns någon djävul, men bibeln visar tydligt att han existerar och att han är den som dödar och förstör. Jesus säger i Luk. 10:18:¨ Han svarade: "Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.¨ Satan var en gång Guds högra hand i himlen. Men han gjorde uppror mot Gud och blev kastad ut från himlen. Läs om detta i Jes. 14 kapitel och Hes. 28 kapitel. Upp. 12:9 säger: ¨Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.¨
Bibeln säger att djävulen försöker att förföra hela världen. En av hans lögner är att det inte finns någon ond makt. Fler och fler människor tror att han inte existerar. Det faktum att det finns en djävul är det ända som kan förklara existensen av det onda i en annars god värld. Upp. 12:12 : ¨Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort." Berättelsen om Job i gamla testamentet visar vem som står bakom det onda och katastrofer. Läs Job 1:1-12.
 
Varför tillåter Gud Satan att förstöra?
Gud är kärlek. Guds karaktär är osjälvisk och rättfärdig. Han kan inte göra någonting som är orättfärdigt. Han har skapat människan med en fri vilja, och vi kan fritt välja i livet. De som väljer att följa Satan är fria att göra det. Gud tillåter Satan att demonstrera för hela universum vad som blir konsekvensen av att synda. Vi kan se vad resultatet av synd är när olyckor och katastrofer händer på jorden. Detta är resultatet av att Satan får det som han vill. I liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15, kan vi se hur Gud älskar oss även om vi går vår egen väg. 5 Mos. 31:17 : ¨Då skall min vrede flamma upp mot dem. Jag kommer att överge dem och dölja mitt ansikte för dem. När de då blir fiendens rov och drabbas av många olyckor och svårigheter skall de säga sig: ’Det är för att vår Gud inte är med oss som dessa olyckor drabbar oss.¨ Olyckor och katastrofer borde få oss att söka Gud.
 
Varför skapade Gud djävulen?
Djävulen kallas för en lysande stjärna eller gryningens son i Jes. 14:12-15 Morgonstjärna, i den gamla översättningen. Gud skapade en vacker perfekt ängel med detta namn. Men han gjorde uppror mot Gud och hans auktoritet. Han utvecklade stolthet och avund i sitt hjärta, vilket gjorde honom till en djävul. Han kastades ut från himlen och kom till denna jorden och frestade Adam och Eva. När de föll för frestelsen, så öppnade det vägen för allt ont i denna världen.
 
Varför dödade inte Gud djävulen?
Gud kunde gjort slut på Satan när han gjorde uppror i himlen. Gud kunde ha gjort slut på Adam och Eva när de syndade, men om han hade gjort detta, så hade Gud härskat som en tyrann och inte av kärlek. Änglarna i himlen och människorna på jorden skulle tjäna Gud av fruktan och inte av kärlek. Om kärleken skall blomstra, så måste det finnas valfrihet. Det finns ingen verklig kärlek utan valfrihet. Vi kunde ha blivit robotar. Gud valde att ge oss frihet och regera med kärlek. Han valde att låta Satan och synd få visa sitt rätta ansikte, så att hela universum kunde se vad synd leder till. Gud ville låta oss förstå varför vi skulle tjäna honom i kärlek.
 
Varför är det så ofta att de utsatta i samhället får lida mest? Det är inte rättvist.
Synd är aldrig rättvis. Gud är rättvis, men aldrig synden. Gud sände sin son Jesus Kristus till världen för att visa oss sin natur.
 
Sänder Gud olyckor för att döda syndare?
Luk. 13:1-5 :¨Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: "Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de. Eller de arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de."
 
Men förstörde inte Gud Sodom och Gomorra?
Förstörelsen av dessa ogudaktiga städer var ett exempel på Guds dom som kommer att drabba hela världen vid tidens slut. Även om katastrofer kan betraktas som tidiga varningtecken för Guds slutliga dom, så kan vi inte dra slutsatsen att alla som dör i katastrofer är evigt förlorade.
Jesus sade i Luk. 10:9b-16 : ¨Guds rike är snart hos er. Men har ni kommit till en stad där man inte tar emot er, gå då ut på gatorna och säg: Till och med dammet som har fastnat på våra fötter här i staden stryker vi av – behåll det. Men så mycket skall ni veta: Guds rike är snart här. – Jag säger er att på den dagen skall det bli lindrigare för Sodom än för en sådan stad. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig och suttit i säck och aska. Men för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare vid domen än för er. Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig, och den som avvisar er, han avvisar mig. Men den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt mig." Gud vill att alla skall bli frälsta. Joh. 3:16-17. Hes. 33:11 :¨Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva. Vänd om! Vänd er bort från era onda gärningar. Israeliter, ni vill väl inte dö?¨
 
Varför ser det ut som om Gud inte ingriper när katastrofer sker?
Jer. 23:23-24 : ¨Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte Gud långt borta?Kan någon gömma sig så väl att inte jag ser honom? säger Herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord? säger Herren.¨ Olyckor påminner oss om att det inte finns något hopp för oss människor förutom frälsningen i Jesus Kristus. Vi kan förvänta oss mer och mer förstörelse när vi närmar oss tiden slut. Rom. 13:11 :¨Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro.¨
 
Inget mer lidande.

Dessa katastrofer och lidande kommer inte att vara för evigt. Jesus har lovat att han skall komma tillbaka till jorden och frälsa oss från den här jorden som håller på all falla sönder. Han vill skapa allting nytt. Gud skall bo med sitt folk och det skall bli ett slut på lidande, tårar och död. Upp. 21:3-4 : ¨Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta."

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.