Gud

Vilka två viktiga karaktärsdrag har Gud? Bibeln säger i Psalm 145:17  Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör.

Hur beskrivs Gud? Bibeln säger i 5 Moseboken 32:4  Han är vår klippa, hans verk är utan brist, hans vägar alltid de rätta. Han är en trofast Gud, fri från allt ont, han är rättfärdig och rättvis.”

Hur beskrivs Guds kraft? Bibeln säger i Job 36:5  Stor och mäktig är Gud, han förkastar inte den som har rent hjärta,

Kan man lita på Guds löften? Bibeln säger i 5 Moseboken 7:9  Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot dem som älskar honom och håller hans bud.

Beskriv Gud med ett ord. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 4:8  Men den som inte älskar  känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.”

Gud är barmhärtig. Bibeln säger i Psalm 86:5  Ja, Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig.

Gud är opartisk. Bibeln säger i Apostlagärningarna 10:34-35  Då tog Petrus till orda: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör.

Hur långt var Gud villig att gå för att garantera min framtid? Bibeln säger i Johannesevangeliet 3:16-17  Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

Gud gav det yttersta beviset på vad verklig kärlek är. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 4:9-10   Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Gud visar sin nåd mot oss, när vi inte förtjänar det. Bibeln säger i Mika 7:18  Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd.

Guds välsignelser ges inte endast till goda människor. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:45-46  då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?

Gud gav allt! Han vill att vi ska ha allt! Bibeln säger i Romarbrevet 8:32  Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?

Gud älskar oss som en kärleksfull far. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 3:1  Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.

Guds kärlek är en säker tillflykt. Bibeln säger i Psalm 36:8  Din nåd är dyrbar, o Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt.

Vi bör följa Guds exempel. Bibeln säger i 1 Johannesbrevet 4:11  Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.

Kärlek innebär fostran. Bibeln säger i Hebreerbrevet 12:6  Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär.

Gud älskar oss med evig kärlek. Bibeln säger i Jeremia 31:3  ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem. Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.

Inget kan skilja oss från Guds kärlek! Bibeln säger i Romarbrevet 8:38-39  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Ställ en Bibelfråga
Har du en fråga från Bibeln? Vårt team svarar gärna på dina frågor med bibel baserade svar.