Gud

Hvilke to grunnleggende trekk finner man hos Gud? Det står i Bibelen, Salmene 145,17. ”Rettferdig er Herren i all sin ferd og trofast i alt han gjør.”

Hvordan er Gud? Det står i Bibelen, 5. Mosebok 32,4. ”Han er Klippen, fullkomment er hans verk, rettferdige er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.”

Hva med Guds makt? Det står i Bibelen, Job 36,5. ”Se, Gud er sterk og mektig, men han forkaster ikke de fromme.”

Kan man stole på at Gud vil holde alt det han lover? Det står i Bibelen, 5. Mosebok 7,9. ”Så vit da at Herren din Gud, han er Gud, den trofaste Gud som holder fast ved sin pakt og sin miskunn i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud.”

Slik beskrives Gud med ett ord. Det står i Bibelen, 1. Johannes 4,8. ”Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet.”

Gud er en nådens gud. Det står i Bibelen, Salmene 86,15. ”Men du, Herre Gud, er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunn og troskap.”

Gud er upartisk og rettferdig. Det står i Bibelen, Apostlenes Gjerninger 10,34-35. ”Peter begynte da å tale: Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men tar imot enhver som frykter ham og gjør rett, hva folkeslag han enn tilhører.”

Hvor langt var Gud villig til å gå for å garantere din fremtid? Det står i Bibelen, Johannes 3,16. ”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

Gud har gitt oss det største eksemplet på hva ekte kjærlighet er. Det står i Bibelen, 1. Johannes 4,9-10. ”Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle ha liv ved ham. Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.”

Gud elsker å vise oss nåde, selv om vi ikke fortjener det. Det står i Bibelen, Mika 7,18. ”Hvem er en Gud som du, som tar bort skyld og tilgir synd for resten av sitt eget folk? Han holder ikke evig fast på vreden, for han vil gjerne vise miskunn.”

Gud gir ikke bare velsignelser til mennesker som er gode. Det står i Bibelen, Matteus 5,45-46. ”For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme?”

Ingenting kan få Gud til å la være å vise oss sin kjærlighet. Han vil at vi skal få alt det vi trenger og ønsker! Det står i Bibelen, Romerne 8,32. ”Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?”

Gud elsker oss som en kjærlig far. Det står i Bibelen, 1. Johannes 3,1. ”Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss: Vi får kalles Guds barn, og vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham.”

Guds kjærlighet er som et trygt tilfluktssted. Det står i Bibelen, Salmene 36,7. ”Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer. Du berger mennesker og dyr.”

Som mennesker skal vi søke å følge Guds eksempel. Det står i Bibelen, 1. Johannes 4,11. ”Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.”

Noen ganger innebærer kjærlighet disiplin. Det står i Bibelen, Hebreerne 12,6. ”For Herren tukter den han elsker, og refser hver sønn han tar seg av.”

Gud gir aldri opp på vår sak – han slutter aldri å elske oss. Det står i Bibelen, Jeremia 31,3. ”Langt bortefra viste Herren seg for dem: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunn mot deg vare.”

Er det noe i hele verden som kan få Gud til å slutte å elske oss? Det står i Bibelen, Romerne 8,38-39. ”For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”