Home / Subiecte biblice / Dumnezeu

Dumnezeu

Care două atribute fac parte din natura lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: Psalmul 145:17. “Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui.”

Cum este înfăţişat Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Deuteronom 32:4. “El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite. Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.”

Ce se spune despre puterea lui Dumnezeu?

Este scris în Biblie: Iov 36:5. “Dumnezeu este puternic, dar nu leapădă pe nimeni; şi este puternic prin tăria priceperii Lui.”

Ne putem oare încrede în Dumnezeu că Îşi va ţine promisiunile?

Este scris în Biblie: Deuteronom 7:9. “Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui.”

Descrie pe Dumnezeu într-un singur cuvânt.

Este scris în Biblie: 1Ioan 4:8. “Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.”

Dumnezeu este îndurător.

Este scris în Biblie: Psalmul 86:15. “Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi credincioşie.”

Dumnezeu este nepărtinitor.

Este scris în Biblie: Faptele Apostolilor 10:34-35. “Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: “În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.”

Cât de departe a fost Dumnezeu binevoitor să meargă spre a-mi garanta un viitor?

Este scris în Biblie: Ioan 3:16. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

Dumnezeu a făcut ultima demonstraţie despre ce este iubirea adevărată şi reală.

Este scris în Biblie: 1Ioan 4:9-10. “Dumnezeu a demonstrat cât de mult ne-a iubit trimiţând pe singurul Său Fiu în lumea aceasta ca să ne aducă viaţa eternă prin moartea Sa. Vedem în fapta aceasta ce este dragostea adevărată: Nu este dragostea noastră faţă de Dumnezeu, ci dragostea Sa faţă de noi, când L-a trimis pe Fiul Lui să ia asupra Sa mânia lui Dumnezeu împotriva păcatelor noastre.” (NT Pe înţelesul tuturor)

Lui Dumnezeu Îi place să ne arate îndurare când nu o merităm.

Este scris în Biblie: Mica 7:18. “Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale? El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea.”

Binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt date numai peste oameni buni.

Este scris în Biblie: Matei 5:45-46. “În felul acesta, veţi proceda ca adevăraţi fii ai Tatălui vostru din cer. Căci El dă lumina soarelui şi celor răi şi celor buni şi trimite ploaie şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Ce folos dacă îi iubiţi doar pe cei ce vă iubesc? Până şi vameşii fac atâta lucru” (NT pe înţelesul tuturor).

Pe Dumnezeu nimic nu-L poate opri. El doreşte ca noi să avem totul.

Este scris în Biblie: Romani 8:32. “El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?”

Dumnezeu ne iubeşte ca un Tată.

Este scris în Biblie: 1 Ioan 3:1. “Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.”

Iubirea lui Dumnezeu este ca un loc de adăpost.

Este scris în Biblie: Psalmul 36:7. “Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.”

Trebuie să urmăm exemplul lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 1 Ioan 4:11. “Prea iubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii.”

Iubirea uneori înseamnă disciplină.

Este scris în Biblie: Evrei 12:6. “Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.”

Dumnezeu nu ne părăseşte.

Este scris în Biblie: Ieremia 31:3. “Domnul mi Se arată de departe: “Te iubesc cu o iubire veşnică; deaceea îţi păstrez bunătatea mea!”

Pe copii lui Dumnezeu oare îi poate despărţi ceva de dragostea Lui?

Este scris în Biblie: Romani 8:38-39. “Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”