Ποια δύο βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν μέρος της φύσης του Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δίκαιος ο Κύριος σε όλους τους δρόμους του και αγαθός σε όλα τα έργα του." (Ψαλμός 145: 17)

Πώς περιγράφεται ο Θεός; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αυτός είναι ο βράχος· τα έργα του είναι τέλεια, επειδή όλοι οι δρόμοι του είναι κρίση· είναι Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία σ’ αυτόν· αυτός είναι δίκαιος και ευθύς." (Δευτερονόμιο 32: 4).

Τι ξέρουμε για τη δύναμη του Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Να, ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί κανέναν· ισχυρός σε δύναμη σοφίας." (Ιώβ 36: 5)

Είναι ο Θεός αξιόπιστος στην εκπλήρωση των υποσχέσεών Του; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γνώρισε, λοιπόν, ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός, ο πιστός Θεός, που φυλάττει τη διαθήκη και το έλεος σ’ εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του, σε 1000 γενεές·" (Δευτερονόμιο 7: 9)

Πως θα περιγράφαμε το Θεό με μια λέξη; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Εκείνος που δεν αγαπάει, δεν γνώρισε τον Θεό· επειδή ο Θεός είναι αγάπη." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 4: 8)

Ο Θεός είναι πολυεύσπλαχνος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλ’ εσύ, Κύριε, είσαι Θεός οικτίρμονας και ελεήμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός." (Ψαλμός 86: 15)

Ο Θεός είναι αμερόληπτος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε, καθώς ο Πέτρος άνοιξε το στόμα, είπε: Γνωρίζω στ’ αλήθεια ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης· Αλλά σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι σ’ αυτόν δεκτός." (Πράξεις 10: 34 – 35)

Μέχρι ποιο σημείο ήταν ο Θεός διατεθειμένος να φτάσει ώστε να εγγυηθεί το μέλλον μου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον Μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή." (Ιωάννης 3: 16)

Ο Θεός έχει δώσει την υπέρτατη απόδειξη της πραγματικής αγάπης. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Με τούτο φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας, επειδή ο Θεός τον Υιό του τον Μονογενή απέστειλε στον κόσμο, για να ζήσουμε διαμέσου αυτού. Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλ’ ότι αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό του ως μέσον εξιλασμού για τις αμαρτίες μας." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 4: 9 – 10)

Ο Θεός ευαρεστείται να μας δείχνει έλεος, όταν δεν το αξίζουμε. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα, που να συγχωρεί ανομία και να παραβλέπει την παράβαση του υπολοίπου της κληρονομίας του; Δεν φυλάττει για πάντα την οργή του, επειδή αυτός αρέσκεται σε έλεος." (Μιχαίας 7:18)

Οι ευλογίες του Θεού δεν δίνονται μόνο στους καλούς ανθρώπους. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "…για να γίνετε γιοι του Πατέρα σας, που είναι στους ουρανούς, επειδή αυτός ανατέλλει τον ήλιο του επάνω σε πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επάνω σε δικαίους και αδίκους. Επειδή αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπούν, ποιον μισθό έχετε; Και οι τελώνες δεν κάνουν το ίδιο;" (Ματθαίος 5: 45 – 46)

Ο Θεός δεν σταματά σε τίποτα! Θέλει να τα έχουμε εμείς όλα! Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή Αυτός, που τον ίδιο του τον Υιό δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί μ’ αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα;" (Επιστολή προς Ρωμαίους 8: 32)

Ο Θεός μας αγαπά όπως και ένας αφοσιωμένος πατέρας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δείτε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού. Γι’ αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, επειδή δεν γνώρισε αυτόν." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 3: 1)

Η αγάπη του Θεού είναι σαν ένα ασφαλές καταφύγιο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πόσο πολύτιμο είναι το έλεός σου, Θεέ! Γι’ αυτό οι γιοι των ανθρώπων ελπίζουν στη σκιά των πτερύγων σου." (Ψαλμός 36: 7)

Πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Θεού. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αγαπητοί, επειδή με τέτοιον τρόπο μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε κι εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον." (Επιστολή Ιωάννη Α΄ 4: 11)

Η αγάπη μερικές φορές σημαίνει διαπαιδαγώγηση. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον περνάει από παιδεία· και μαστιγώνει κάθε γιο, τον οποίο παραδέχεται." (Επιστολή προς Εβραίους 12: 6)

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Κύριος φάνηκε σε μένα από παλιά, λέγοντας: Ναι, σ’ αγάπησα με αιώνια αγάπη· γι’ αυτό σε έλκυσα με έλεος." (Ιερεμίας 31: 3)

Δεν μπορεί τίποτα να χωρίσει το παιδί του Θεού από την αγάπη Του. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή είμαι πεπεισμένος ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε κάποια άλλη κτίση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία φανερώθηκε στον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας." (Επιστολή προς Ρωμαίους 8: 38 – 39)