Your Bible Questions Answered
Featured Topics
Jaký je původ Bible? Bůh rozhodl o tom, co mají lidé zaznamenat. Je to vyjádřeno v Bibli, v 2.
Co Bůh říká o nebi? Podívejme se např. do evangelia podle Jana 14,2.3: “V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
Ježíš slíbil svým učedníkům, že se znovu vrátí. V Bibli máme toto zaslíbení napsáno v evangeliu podle Jana 14,1–3: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!