Home / Časté otázky / Bible / Bible: Fakta a maličkosti

Bible: Fakta a maličkosti

Bible je vlastně knihovnou se 66 knihami, napsanými 44 autory v průběhu 1500 let. Mezi lety 1400 až 400 př. Kr. bylo sepsáno 39 knih Starého zákona a dalších 27 knih Nového zákona vzniklo mezi lety 50 až 100 po Kr.

Okolo roku 1228 po Kr. Stephen Langton rozdělil Bibli na kapitoly. Na verše pak byl Starý zákon rozdělen R. Nathanem v roce 1448 a Nový zákon R. Stephanusem v roce 1551. Roku 1560 se v Ženevě poprvé na veřejnosti objevila Bible, která byla rozdělená do kapitol a veršů, tak jak ji známe dnes.

Zde jsou některá fakta a zajímavosti.

Knihy v Bibli:

• Počet knih v Bibli: 66

• Počet knih ve Starém zákoně: 39

• Počet knih v Novém zákoně: 27

• Prostřední kniha Starého zákona: Přísloví

• Prostřední kniha Nového zákona: 2. list Tesalonickým

Verše:

• Počet veršů ve Starém zákoně: 23,214

• Počet veršů v Novém zákoně: 7,959

• Prostřední verš Bible: Žalm 118,8

• Prostřední verš Starého zákona: 2. Paralipomenon 20,17

• Prostřední verš Nového zákona: Skutky 17,17

• Nejkratší verš Starého zákona: 1. Paralipomenon 1,25

• Nejkratší verš Nového zákona: „Ježíš se rozplakal.“ Jan 11,35 (NBK)

• Nejdelší verš v Bibli: Ester 8,9

Kapitoly:

• Počet kapitol v Bibli: 1189

• Počet kapitol ve Starém zákoně: 929

• Počet kapitol v Novém zákoně: 260

• Prostřední kapitola Starého zákona : Jób 29

• Prostřední kapitola Nového zákona: Římanům 13

• Prostřední a nejkratší kapitola Bible: Žalm 117

• Nejdelší kapitola v Bibli: Žalm 119

• Kapitoly, které se sobě nejvíce podobají: 2. Královská 19 a Izajáš 37