Home / Podpora Bibleinfo.com

Podpora Bibleinfo.com

Je opravdu velkým potěšením, že díky sponzorům může Bibleinfo.com fungovat jako bezplatná veřejná služba. Věříme, že Bible má odpovědi na problémy se kterými se setkáváme jak jednotlivci, či blízké skupiny nebo i mezinárodní společenství. Na tomto místě, našem zdroji biblických studií vítáme všechny, co upřímně hledají pravdu.

Jsou také podstatné výdaje které zahrnují "darované" knihy k biblickému poradenství a odpovědím. Denně na tyto nabídky odpovídají stovky lidí. Tato služba víry by stěží mohla existovat, kdyby nebylo našich sponzorů.

Chceme vás pozvat aby jste se stali členy týmu podporovatelů našeho Bibleinfo.com. Těm kdo dají finančně ze svého jsou dány speciální zaslíbení. "Dávejte, a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." Luk 6:38 Pro ty, kteří jsou ochotni modlit se za druhé je zaslíbeno, že způsobíte změnu. "..modlete se jeden za druhého… Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého." Jak 5:16

Proces dárcovství má v jedoduché tři kroky, pouze v anglické verzi.