Home / Časté otázky / Stvoření/Odkud pocházím? / Dinosauři: Je o nich v Bibli zmínka?

Dinosauři: Je o nich v Bibli zmínka?

Pokud rozumíme Genesis 1. kapitole, kde je psáno, že zvířata a lidstvo byli stvořeni v 6. den, pak stále zůstává otázkou, zda byli tento den stvořeni i dinosauři. Někteří teologové a vědci věří, že byli součástí 6. stvořitelského dne. Jiní se domnívají, že dinosauři vznikli křížením plazů, které původně Bůh stvořil.

Další lidé si zase myslí že „livjátan“ Jób 40,25 (41,1), „behemót“ (Jób 40,15) a draci (o nichž je v Bibli zmínka na mnoha místech) jsou narážky na dinosaury. Většina biblických badatelů však naznačuje, že popisy v knize Jób se hodí na krokodýly nebo na hrochy. Obě tato zvířata žila v té době na Blízkém východě a mohla se proto v Bibli vyskytnout. Hypotézou, že draci jsou jakousi uvadající vzpomínkou na dinosaury, si také nemůžeme být jisti. O tom můžeme jen spekulovat.

O existenci dinosaurů nemusí nikdo z nás pochybovat. Bylo nalezeno a vykopáno tisíce vzorků jejich koster; jejich pozůstatky se objevují na mnoha místech v různých částech světa.

Fosilní pozůstatky těchto ještěrů naznačují, že to byla různorodá skupina, v rozmezí velikosti od zajíce až po děsivé příšery vysoké 7 metrů, dlouhé 26 metrů a vážící až 50 tun. Zdá se, že někteří měli relativně lehký krok a pohybovali se po dvou nohách, zatímco jiné druhy byly čtvernohé a přemísťovaly se pomalým a těžkopádným způsobem. Jedni byli masožravci a druzí býložravci. Jisté druhy byly dobře uzpůsobeny pro vodní život, zatímco jiní zůstali na zemi.

Pro evolucionistické paleontology je velkou záhadou, jak vysvětlit náhlé vyhynutí dinosaurů, na které geologické vykopávky ukazují. Co jej způsobilo? Změna teploty? Změna rostlin? Na tuto otázku najdete mnoho vědeckých vysvětlení, např. nápor tepla od meteoritu; savci pojídající dinosauří vajíčka; abnormální onemocnění hypofýzy dinosaurů; změny v koncentraci kyslíku; přemnožení, stárnutí atd. Teorie, která v současnosti převažuje, říká, že naši planetu zasáhl velký vesmírný předmět, ze kterého se uvolnilo tak obrovské množství prachu, že došlo na celé měsíce k zatmění slunce a následkem toho zemřelo velké množství rostlin a živočichů. V této teorii jsou ovšem značné mezery, protože vymření proběhlo pouze u některých druhů živočichů. Mnohé rostliny a živočichové (včetně těch slabých v poměru k dinosaurům) tuto katastrofu zdárně přežili.

Není pochyb o tom, že když Bůh poslal do archy zvířata, aby je zachránil od potopy, byly mezi nimi jen ty druhy, které sám původně stvořil. Nejsou důkazy o tom, že by dinosauři byli také uvedeni do archy. Nejlepším vysvětlením ze všech je, že Bůh je nezachránil v arše, ale nechal je vyhynout jako následek celosvětové záplavy.

Proč Bůh nevzal dinosaury do archy? V Genesis 6,12 se nachází zajímavý citát: „Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.“ Satan, bytost která se postavila proti Bohu, nemůže tvořit bytosti, ale může je měnit (stejně tak jako moderní vědci mohou způsobit změny skrze mutace, křížení a genetické inženýrství). Příchodem na tuto Zem bylo satanovi dovoleno zkazit lidstvo a další žijící organismy. V důsledku těchto změn se listy změnily v trny, zuby v jedovaté tesáky, geny se změnily ve viry a užitečné bakterie ve zdroje onemocnění. Některé plazy, které Bůh stvořil, nakonec satan pozměnil v abnormální stvoření, kterým dnes říkáme dinosauři. V době potopy se Bůh rozhodl, že je nezachrání. Bůh také věděl, že slabí popotopní lidé by nebyli schopni kontrolovat tak obrovská zvířata. Docházíme tedy k závěru, že Bůh zachránil létavce a suchozemskou zvěř, a záměrně vyhubil obrovské a zkažené druhy.