Home / Časté otázky / Bible / Noemova žena: Jak se jmenovala Noemova žena?

Noemova žena: Jak se jmenovala Noemova žena?

Zdá se, že kromě výčtu uvedeného v Genesis 7,7 se v Bibli nenachází žádná další místa, která by na ni odkazovala. S určitostí můžeme říci, že jméno této ženy není v Bibli uvedeno; nicméně podle židovské tradice se údajně jmenovala Naama.

Není jasné, proč by měla touto ženou být sestra Túbal-kaina (dcera Lámechova od jeho ženy Sily a sestra Túbal-kaina, potomka Kainova), jak tomu učí židovská tradice. Navíc „Naama“ znamená „krásná“ nebo „pohledná“, což odkazuje spíše na světské smýšlení Kenaanců, kteří ten hlavní půvab u žen viděli více v kráse než v charakteru.

Nichol, Francis D., Biblický komentář CASD, (Washington, D.C., Review and Herald Publishing Association) 1978.