Home / Biblická témata / Biblické učení

Biblické učení

Jaký je základní pramen poznání křesťanství? Křesťanské učení vychází z Písma Svatého, 2. Timoteovi 3,16: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.“

Biblická doktrína neboli učení se předává mezi věřícími. Vede nás k tomu Bible, 2. Timoteovi 2,2: „…a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné.“