Home / Piibli teemad / Piibli õpetused ja põhimõtted

Piibli õpetused ja põhimõtted

Kust saab kristlane õppida kristliku usu aluspõhimõtteid? Kristlikud õpetused pärinevad Piiblist. Võime lugeda Pauluse 2. kirjast Timoteosele 3:16: „Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses.“

Piibellikke õpetusi ja põhimõtteid antakse edasi ühelt usklikult teisele. Loeme Pauluse 2. kirjast Timoteosele 2:2: „Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi.“

Saatke mulle uuendusi
Ole kursis Bibleinfo.com-i uudistega. Saad meilisõnumeid uute artiklite, funktsioonide ja tasuta pakkumiste kohta.