Home / Piibli teemad / Piibli õpetused ja põhimõtted

Piibli õpetused ja põhimõtted

Kust saab kristlane õppida kristliku usu aluspõhimõtteid? Kristlikud õpetused pärinevad Piiblist. Võime lugeda Pauluse 2. kirjast Timoteosele 3:16: „Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses.“

Piibellikke õpetusi ja põhimõtteid antakse edasi ühelt usklikult teisele. Loeme Pauluse 2. kirjast Timoteosele 2:2: „Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi.“

Ligipääs tasuta piibliuurimise juhendmaterjalidele
Kas oled kunagi soovinud mõista paremini Piiblit? Alusta kohe ...