Home / Bibel ämnen / Helvetet

Helvetet

Syndens lön är döden, inte evig bestraffning. Bibeln säger i Romarbrevet 6:23  Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

De ogudaktiga skall gå förlorade. Bibeln säger i Psalm 37:20  Men de gudlösa går under, och som i en glödande ugn försvinner Herrens fiender, försvinner som rök.

De ogudaktiga skall brinna upp och inget skall bli kvar. Bibeln säger i Malaki 4:1  Ja, dagen kommer, och den skall brinna som en ugn. Då skall alla fräcka och alla som handlar orätt bli till halm, och dagen som kommer skall förbränna dem, säger Herren Sebaot. Varken rot eller gren blir kvar.

När Jesus talade om evigt straff så menade han inte evig bestraffning. Bibeln säger i Matteusevangeliet 25:46  Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Elden skall inte gå att släcka, men när det inte finns något kvar att förbränna så slocknar den. Bibeln säger i Matteusevangeliet 3:12  Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.” Jeremia 17:27 säger: Men om ni inte lyder min befallning att hålla sabbatsdagen helig och inte bära någon börda när ni går in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då skall jag sätta eld på dess portar och branden skall härja Jerusalems borgar, och den skall inte släckas.

Sodom och Gomorra straffades med evig eld, men de brinner inte idag. Bibeln säger i Judasbrevet v 7  Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder, som på samma sätt som änglarna bedrev otukt och onaturligt umgänge: de straffades med evig eld och är ett varnande exempel.

Hela jorden skall renas genom eld. Bibeln säger i 2 Petrusbrevet 3:10  Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås.

Vem förgörs i eldsjön? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 20:15  Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.

Helvetet är en händelse, inte en plats. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 20:9  Och eld föll ned från himlen och förtärde dem.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.