Iadul

Plata păcatului este moartea, nu pedeapsa veşnică.

Este scris în Biblie: Romani 6:23. “Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Cei răi vor pieri.

Este scris în Biblie: Psalm 37:20. “Dar cei răi pier şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşune: pier, pier ca fumul.”

Cei răi vor pieri în foc şi nimic nu va mai rămâne.

Este scris în Biblie: Maleahi 4:1. “Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură.”

Când Hristos vorbea de pedeapsa veşnică, El nu se referea la o pedepsire fără sfârşit.

Este scris în Biblie: Matei 25:46. “Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

Sodoma şi Gomora au suferit focul veşnic, dar ele nu mai ard astăzi.

Este scris în Biblie: Iuda 7. “Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.”

Focul va fi de nestins, dar când nimic nu va mai fi să ardă, focul se va stinge.

Este scris în Biblie: Matei 3: 12. “Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.”

Ieremia 17:27. “Dar dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua Sabatului, să nu duceţi nici o povară şi să n-o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului, în ziua Sabatului, atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului şi nu se va stinge.” (Ierusalimul nu mai arde astăzi).

Tot pământul va fi curăţit prin foc.

Este scris în Biblie: 2Petru 3:10. “Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde.”

Cine va fi distrus în iazul de foc?

Este scris în Biblie: Apocalips 20:15. “Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.”

Iadul este un eveniment, nu un loc.

Este scris în Biblie: Apocalips 20:9. “Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.”