Home / Piibli teemad / Põrgu

Põrgu

Miks on olemas põrgu? Jumala esialgse kavandi ja eesmärgi kohaselt oli põrgu määratud kuradile ja tema inglitele, mitte inimestele. Leiame selle Piiblist, Matteuse evaneeliumi 25:41: “Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: „Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud
kuradile ja tema inglitele!””

Vaata ka artiklit “Mida õpetab Piibel põrgu kohta?”.

Kas halvad inimesed põlevad praegu põrgus? Ei, Jumal ootab sellega kohtupäevani. Loeme Peetruse 2. kirja 2:9: “Nii oskab Issand küll jumalakartlikke kiusatusest välja kiskuda, ülekohtusi aga nuhtlemiseks kinni pidada kohtupäevani.”

Millal hävitatakse kurjad põrgutules? Maailma ajastu lõpus. Matteuse evangeeliumi 13:39–40 kirjutatakse: “Ent vihamees, kes neid külvab, on kurat. Lõikus on ajastu lõpp, lõikajad on inglid. Nii nagu nüüd raiheinad korjatakse ja tulega ära põletatakse, nõnda on ka selle ajastu lõpul.”

Mis on patu tagajärg? Patu palgaks on surm, mitte igavesti kestev karistus. Pauluse kirjast roomlastele 6:23 loeme: “Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.”

Kurjad pole veel oma tasu kätte saanud, see ei juhtu enne Jeesuse tagasitulemist. Loeme Johannese ilmutuse 22:12: “Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi.”

Need, kes ei usu Kristusesse, hukkuvad. Igavese elu vastandiks on surm ehk olemise lakkamine. Johannese evangeeliumi 3:16 on kirjas: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.”

Kas Jumal põletab patuseid lõpmatult? Ei, kurjad ei põle igavesti. Loeme Psalmist 37:21: “Sest õelad hukkuvad ja Issanda vaenlased nagu aasade ilu, nad haihtuvad, suitsuna haihtuvad.”

Patused, kes keeldusid meelt muutmast, põletatakse ära ja neist ei jää järele midagi peale tuha. Loeme Malaki 3:19–21: “Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi, ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede Issand, ega jäta neile ei juurt ega oksa. /…/ Ja te tallate õelaid, sest need saavad põrmuks teie taldade all sel päeval, mille ma valmistan, ütleb vägede Issand.”

Kuidas kirjeldab Piibel kurjade hävitamist? Piibel kirjeldab seda kui täielikku lõppu.

  • Psalm 21:10: “Sa paned nad otsekui põlevasse ahju, kui sa oma palet näitad; Issand neelab nad ära oma vihas, ja tuli sööb nad ära.”
  • Psalm 37:10: “Natuke aega, ja õelat ei ole enam; sa vaatad tema aset, aga teda pole kuskil.”
  • Jesaja 1:28: “Aga üleastujate ja patuste langus tuleb ühekorraga, ja need, kes hülgavad Issanda, hukkuvad.”
  • Obadja 1:16: “Sest nõnda nagu te olete joonud mu pühal mäel, nõnda peavad kõik rahvad alati jooma: nad joovad ja rüüpavad, ja siis on, nagu ei oleks neid olnudki.”

Mõte sellest, et inimesi piinatakse igavesti, on vastuolus Jumala tõotusega, et kunagi lõpeb valu täielikult. Nahumi 1:9 kirjutatakse: “Mida te kavatsete Issanda vastu? Tema teeb lõpu! Häda ei tule teist korda!”

Kas kurat on põrgu valitseja?

Ei, kurat ise visatakse samuti tulle. Loeme Johannese ilmutuse 20:10: “Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka metsaline ja valeprohvet; ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti.”

Põrgu pole koht maa sees, see on sündmus maa peal. Johannese ilmutuse 20:9 kirjeldab seda nii: “Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära.”

“Igavene tuli” viitab igavesele tulemusele, mitte sellele, et tuli ise põleb igavesti. Soodom ja Gomorra said igavese tule karistuse, kuid praegu neid pole. Loeme Juuda 1:7: “Nii nagu ka Soodoma ja Gomorra ja nende ümberkaudsed linnad, kes samal kombel hoorasid nagu need ning jooksid ebaloomulike himude järgi, seisavad juba hoiatuseks igavese tule karistuse kandjatena.” Peetruse 2. kirja 2:6 lisatakse: “Ta muutis tuhaks Soodoma ja Gomorra linnad, mõistes need hukka hävinguks ja pannes hoiatustähiseks tulevastele jumalakartmatutele.”

Tuli on kustutamatu, aga kui pole enam midagi põletada, siis see hääbub. Loeme Mattuse evangeeliumi 3:12: “Tal on visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse ning kogub oma nisud aita, aga aganad põletab ta ära kustutamatu tulega.”

Ka Jeruusalemm hävitati kustutamatu tule läbi, aga praegu ei põle seal ju miski. Jeremija 17:27 on kirjas: “Aga kui te ei võta mind kuulda, et te peate pühitsema hingamispäeva ja et te ei tohi kanda koormat ega tulla hingamispäeval sisse Jeruusalemma väravaist, siis ma süütan selle väravais tule, mis neelab Jeruusalemma paleed ega kustu.”

Kogu maa puhastatakse tulega. Loeme Peetruse 2. kirja 3:10: “Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam.”

Piiblis on kirjas, et kurjade hävitamine on armastava Jumala jaoks võõras ja ebatavaline tegu. Loeme Jesaja 28:21: “Sest nagu Peratsimi mäel tõuseb Issand; ta vihastab nagu Gibeoni orus, et teha oma tööd – hämmastav on tema töö! – ja et toimetada oma tegu – võõristav on tema tegu.”

Jumal ei tunne rõõmu kellegi hukkumisest ja ta on teinud kõik võimaliku, et keegi ei peaks igavest surma surema. Hesekieli 33:11 on kirjas: “Ütle neile: Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja jääks ellu. Pöörduge, pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks peaksite surema, Iisraeli sugu!”

Jumal ei soovi kellegi hukkumisest ja ta ootab, et anda kõigile aega muutumiseks. Loeme Peetruse 2. kirja 3:9: “Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.”

Aga tuleb aeg, mil Jumal puhastab maailma patust, kurjusest, hirmust, surmast, leinast ja valust. Leiame selle tõotuse Johannese ilmutuse 21:4: “Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.”

Lae alla tasuta e-raamat
Võta oma vaimse elu rikastamiseks tasuta e-raamat!