Home / Topik Alkitab / Neraka

Neraka

Upah dosa ialah kematian, bukan penghukuman selama-lamanya. Ada dalam Alkitab,"Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita" (Roma 6:23).

Orang jahat akan binasa. Ada dalam Alkitab,"Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa; musuh TUHAN seperti keindahan padang rumput: mereka habis lenyap, habis lenyap bagaikan asap" (Mazmur 37:20).

Orang jahat akan dihanguskan dan tidak ada yang tertinggal. Ada dalam Alkitab,"Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman TUHAN semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka" (Maleakhi 4:1).

Ketika Kristus berbicara tentang hukuman kekal, ia tidak maksudkan tentang penghukuman selama-lamanya. Ada dalam Alkitab,"Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal" (Matius 25:46).

Kota Sodom dan Gomorah (di Palestina) menderita api kekal tetapi kedua kota itu tidak sementara terbakar sekarang. Ada dalam Alkitab,"Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang" (Yudas 1:7).

Api itu tak dapat dipadamkan, tetapi apabila semuanya sudah terbakar habis, api itu akan berakhir. Ada dalam Alkitab,"Alat penampi sudah ditangan-Nya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan-Nya dan mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan" (Matius 3:12). "Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintah-Ku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya Aku akan menyalakan api, yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem, dan yang tidak akan terpadamkan" (Yeremia 17:27).

Seluruh bumi akan dimurnikan dengan api. Ada dalam Alkitab,"Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap" (2 Petrus 3:10).

Siapakah yang dibinasakan dalam danau api? Ada dalam Alkitab,"Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu" (Wahyu 20:15).

Naraka adalah suatu peristiwa bukan suatu tempat. Ada dalam Alkitab,"Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka" (Wahyu 20:9).

Dapatkan Panduan Belajar Alkitab Gratis
Pernahkah Anda berharap untuk lebih memahami Alkitab? Mulailah sekarang...