Home / Bibel ämnen / Bibeln

Bibeln

Hur kom Bibeln till? Människor leddes av den helige Ande att skriva vad Gud sade. Bibeln säger i 2 Petrusbrevet 1:21  Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, utan drivna av helig ande har människor talat ord från Gud.

Gud är källan till all information i Bibeln. Bibeln säger i 2 Timotheusbrevet 3:16  Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv,”

Bibeln presenterar Jesus Kristus för oss. Bibeln säger i Hebreerbrevet 1:1-2”1 Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom.

För vilket ändamål skrevs Bibeln? Bibeln säger i Romarbrevet 15:4 Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.

Vad gör Bibeln för den som tror på den? Bibeln säger i 2 Timotheosbrevet 3:15   och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus.

Under vilka förutsättningar lovas vi förståelse av gudomliga ting? Bibeln säger i Ordspråksboken 2:1-6  Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig, så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten, om du ropar på klokheten och kallar på insikten, om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt, då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud. Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt.

Ignorera inte avsnitt som gör dig obehaglig till mods. Bibeln säger i Jeremia 26:22 Så säger Herren: Ställ dig på förgården till Herrens hus och tala till dem som kommer från alla städerna i Juda för att tillbe i Herrens hus. Säg dem allt det jag befaller dig att säga, utelämna ingenting.

Den helige Ande kommer till din hjälp, när du läser och inte förstår. Bibeln säger i Johannesevangeliet 16:13-14  Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.

Bibeln är som en guide för hur vi ska leva. Bibeln säger i Psalm 119:19  Jag är en främling i ditt land, dölj inte dina bud för mig.

Bibeln ger oss visdom. Bibeln säger i Psalm 119:99  Jag äger mer vishet än alla mina lärare, ty jag begrundar dina lagbud.

Bibeln erbjuder hjälp när det är svårt att se vägen framför oss. Bibeln säger i Psalm 119:105  Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.

Bibeln ger oss Guds bud, som aldrig förändras. Bibeln säger i Matteusevangeliet 5:18  Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.

Hur skall vi studera Guds ord? Bibeln säger i Apostlagärningarna 17:11 ”Judarna där var mera vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde.

Att läsa och lyssna till Guds ord är av stort värde för oss. Bibeln säger i Lukasevangeliet 11:28  ... Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...