Αγία Γραφή

Από πού προήλθε η Αγία Γραφή; Ο Θεός είπε στους ανθρώπους ότι Εκείνος επέλεξε αυτό που θα ειπωθεί και ατό που θα γραφτεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, δεν ήρθε ποτέ προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά οδηγούμενοι, από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού." (Επιστολή Πέτρου Β΄ 1:21.)

Ο Θεός είναι η πηγή όλων των πληροφοριών της Αγίας Γραφής. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ολόκληρη η Γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη·" (Επιστολή Προς Τιμόθεον Β΄ 3:16)

Η Αγία Γραφή μας συστήνει τον Ιησού Χριστό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο Θεός, τον παλιό καιρό, αφού, πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, μίλησε στους πατέρες μας διαμέσου των προφητών, σ’ αυτές τις έσχατες ημέρες μίλησε σε μας διαμέσου του Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου του οποίου έκανε και τους αιώνες·" (Προς Εβραίους 1:1-2)

Για ποιο σκοπό γράφτηκαν οι Γραφές; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, όσα γράφτηκαν από πριν, γράφτηκαν από πριν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγοριά των γραφών" (Προς Ρωμαίους 15:4)

Τι μπορούν να κάνουν οι Γραφές για κάποιον που πιστεύει σε αυτές; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "και ότι, από βρέφος γνωρίζεις τα ιερά γράμματα, που μπορούν να σε σοφίσουν σε σωτηρία διαμέσου της πίστης εν Χριστώ Ιησού." (Επιστολή Προς Τιμόθεον Β΄ 3:15)

Υπό ποιες προϋποθέσεις μας έχει δοθεί η υπόσχεση της κατανόησης των θείων πραγμάτων; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Γιε μου, αν δεχτείς τα λόγια μου, και αποθησαυρίσεις τις εντολές μου μέσα σου, ώστε το αυτί σου να προσέξει στη σοφία, να στρέψεις την καρδιά σου στη σύνεση· και αν επικαλεστείς τη φρόνηση, και υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση· αν τη ζητήσεις σαν ασήμι, και την εξερευνήσεις σαν κρυμμένους θησαυρούς, τότε, θα εννοήσεις τον φόβο του Κυρίου, και θα βρεις την επίγνωση του Θεού. Επειδή ο Κύριος δίνει σοφία· από το στόμα του βγαίνει γνώση και σύνεση." (Παροιμίες 2:1-6)

Μην αγνοείς τα σημεία της γραφής που σε κάνουν να νιώθεις άβολα. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "όλα αυτά τα λόγια, που σε πρόσταξα να μιλήσεις σ’ αυτούς· έναν λόγο μην αφαιρέσεις." (Ιερεμίας 26:2)

Όταν δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, το Άγιο Πνεύμα αποστέλλεται για να βοηθήσει. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "αλλ’ όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια· επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει, και θα το αναγγείλει σε σας." (Ιωάννης 16:13-14)

Η Αγία Γραφή είναι σαν ένας χάρτης για να μας δείξει το δρόμο που πρέπει να πάρουμε στη ζωή μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Πάροικος είμαι εγώ στη γη· μην κρύψεις από μένα τα προστάγματά σου." (Ψαλμός 119:19)

Η Αγία Γραφή μας δίνει τη σοφία. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Είμαι συνετότερος από όλους εκείνους που με διδάσκουν· επειδή, τα μαρτύριά σου είναι μελέτη μου." (Ψαλμός 119:99)

Η Αγία Γραφή προσφέρει βοήθεια, όταν ο δρόμος δεν φαίνεται σίγουρος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Λύχνος στα πόδια μου είναι ο λόγος σου, και φως στα μονοπάτια μου." (Ψαλμός 119:105)

Η Αγία Γραφή μας παρουσιάζει τις εντολές του Θεού, οι οποίες δεν πρόκειται να αλλάξουν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Επειδή, σας διαβεβαιώνω, μέχρις ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μια κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν." (Ματθαίος 5:18)

Πώς θα πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ποιος θα διδάξει τη σοφία; Και ποιον θα κάνει να καταλάβει τη διδασκαλία; Επειδή, με διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, με διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία, με στίχο πάνω σε στίχο, στίχο επάνω σε στίχο, λίγο εδώ, λίγο εκεί," (Ησαΐας 28:9,10)

Στις Πράξεις 17:11 αναφέρεται: "Αυτοί, όμως, ήσαν ευγενέστεροι από εκείνους στη Θεσσαλονίκη, επειδή δέχτηκαν τον λόγο με κάθε προθυμία, εξετάζοντας καθημερινά τις γραφές, αν έτσι έχουν αυτά."

Ποιους ευλόγησε ο Ιησούς; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μακάριοι είναι μάλλον αυτοί που ακούν τον λόγο του Θεού και τον φυλάττουν." (Λουκάς 11:28)

(Για περισσότερες πληροφορίες για την Αγία Γραφή, βλέπε στις Συχνές ερωτήσεις)