Home / Bibel ämnen / Tionde

Tionde

Innan vi börjar använda våra pengar bör vi hedra Gud genom att först ge honom sin del. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:9 Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd.

Vilken del av vår inkomst gör Herren anspråk på som sin? Bibeln säger i 3 Moseboken 27:30   Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt, tillhör Herren, det är helgat åt Herren. ”

Att ge tionde är ett sätt för oss att lära oss att Gud måste komma på första plats. Bibeln säger i 5 Moseboken 14:22-23   Du skall lägga undan tionde av allt du skördar, av vad åkern årligen ger. Detta skall du äta inför Herren, din Gud, på den plats som han väljer ut och där han vill låta sitt namn bo: tiondet av din säd, ditt vin och din olja, likaså kornas och fårens förstfödda. Så lär du dig att alltid frukta Herren, din Gud.

Hur användes tiondet i Israel? Bibeln säger i 4 Moseboken 18:20-21   Herren sade till Aron: I deras land får du ingen egendom, ingen andel skall tillfalla dig bland dem. Jag är din andel och din egendom i Israel. Åt leviterna ger jag som egendom allt tionde från Israel som ersättning för det arbete de utför, deras arbete vid uppenbarelsetältet.

Kristus stödde tiondeprincipen. Bibeln säger i Matteusevangeliet 23:23   Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.

Hur säger Paulus att evangeliets tjänst skall stödjas? Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 9:13-14   Ni vet ju att de som arbetar i templet lever av templets intäkter och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av offren. Så har också Herren bestämt att de som förkunnar evangeliet skall få sitt uppehälle av evangeliet.

Vilken är grunden för tiondegivande? Bibeln säger i Psalm 24:1   Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den.

Varifrån kommer välstånd? Bibeln säger i 5 Moseboken 8:18   utan tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom, ...

Vad kan vi ge till Gud förutom tionde? Bibeln säger i Psalm 96:8   ära Herrens höga namn! Kom till hans förgårdar, kom med offer,

Gud säger att vi rövar från honom om vi inte ger tionde och offer. Bibeln säger i Malaki 3:8   Så en människa får röva från Gud? Ni rövar ju från mig! Då säger ni: ”Hur har vi rövat från dig?” Tionden och offergåvor har ni rövat!

Hur föreslår Gud att vi skall pröva hans utlovade välsignelser? Bibeln säger i Malaki 3:10   Kom med hela tiondet till förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Sätt mig på ett sådant prov, säger Herren Sebaot, då kommer jag att öppna himlens fönster och låta ymnig välsignelse strömma ner över er.

Ge med glädje och tacksamhet till Gud. Bibeln säger i 2 Korinthierbrevet 9:7   Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.

Gud säger att dina gåvor på ett ärligt sätt skall återspegla hur mycket du har fått. Bibeln säger i 5 Moseboken 16:17   utan var och en skall ge vad han kan, allt efter den välsignelse som Herren, din Gud, har gett dig.

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.