Πριν αρχίσουμε να ξοδεύουμε τα χρήματα μας, πρέπει να τιμάμε τον Θεό, αποδίδοντας σε Εκείνον το μέρος που Του αναλογεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τίμα τον Κύριο από τα υπάρχοντά σου, και από τις απαρχές όλων των γεννημάτων σου.” (Παροιμίες 3:9)

Ποιο ποσό από τα έσοδά μας λέει ο Θεός ότι Του ανήκει; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και κάθε δέκατο της γης, είτε από τον σπόρο της γης είτε από τον καρπό των δέντρων, είναι του Κυρίου.” (Λευιτικό 27:30)

Τα δέκατα είναι ένας τρόπος, για να διδαχθούμε ότι ο Θεός πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. “Θα αποδεκατίζεις εξάπαντος όλα τα γεννήματα του σπόρου σου, που φέρνει το χωράφι κάθε χρόνο. Και θα τρως μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου, στον τόπο που θα εκλέξει για να βάλει εκεί το όνομά του, το δέκατο του σιταριού σου, του κρασιού σου, και του λαδιού σου, και τα πρωτότοκα των βοδιών σου και των προβάτων σου· για να μάθεις να φοβάσαι πάντοτε τον Κύριο τον Θεό σου.” (Δευτερονόμιο 14:22,23)

Πως χρησιμοποιούσαν τα δέκατα στον λαό Ισραήλ; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και να, έδωσα στους γιους Λευί, όλα τα δέκατα του Ισραήλ για κληρονομιά, για την υπηρεσία τους που υπηρετούν, την υπηρεσία της σκηνής τού μαρτυρίου.” (Αριθμοί 18:21)

Ο Χριστός επιδοκίμασε το θεσμό των δεκάτων. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλίμονο σε σας, γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές· επειδή, αποδεκατίζετε τον δυόσμο, και τον άνηθο και το κύμινο· Την κρίση και το έλεος και την πίστη· Αυτά έπρεπε να κάνετε, κι εκείνα να μη τα αφήνετε.” (Ματθαίον 23:23)

Σύμφωνα με τον Παύλο με ποιον τρόπο υποστηρίζεται η διακονία του Ευαγγελίου; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Δεν ξέρετε ότι αυτοί που εργάζονται στα ιερά, τρώνε από το ιερό; Αυτοί που ενασχολούνται στο θυσιαστήριο, παίρνουν μερίδιο από το θυσιαστήριο; Έτσι διέταξε και ο Κύριος, αυτοί που κηρύττουν το ευαγγέλιο, να ζουν από το ευαγγέλιο.” (Α’ Κορινθίους 9:13,14)

Ποια είναι η βασική αρχή που διέπει τα δέκατα; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Του Κυρίου είναι η γη, και το πλήρωμά της· η οικουμένη, και όσοι κατοικούν σ’ αυτή.” (Ψαλμοί 24:1)

Από που προέρχεται ο πλούτος; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αλλά, θα θυμάσαι τον Κύριο τον Θεό σου· επειδή, αυτός είναι που σου δίνει δύναμη να αποκτάς πλούτη.” (Δευτερονόμιο 8:18)

Εκτός από τα δέκατα, τι άλλο προσφέρουμε στον Θεό; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Αποδώστε στον Κύριο τη δόξα του ονόματός του· πάρτε προσφορές, και μπείτε μέσα στις αυλές του.”( Ψαλμοί 96:8)

Ο Θεός λέει ότι Τον κλέβουμε, αν δεν δίνουμε τα δέκατα και τις προσφορές. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει τον Θεό; Εσείς, όμως, με κλέψατε· και λέτε: Σε τι σε κλέψαμε; Στα δέκατα και στις προσφορές.” (Μαλαχίας 3:8)

Πως προτείνει ο Θεός να δοκιμάσουμε τις ευλογίες που υποσχέθηκε; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκο μου· και, τώρα, δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτες του ουρανού, και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μη επαρκεί τόπος γι’ αυτή.” (Μαλαχίας 3:10)

Να δίνεις με ευχαρίστηση, επειδή θέλεις να ευχαριστήσεις τον Θεό. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη· επειδή, τον πρόσχαρο δότη αγαπάει ο Θεός.” (Β’ Κορινθίους 9:7)

Ο Θεός λέει ότι το δώρο σου πρέπει ειλικρινά να είναι ανάλογο με αυτό που σου έχει δοθεί. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Κάθε ένας θα δίνει σύμφωνα με τη δύναμή του, σύμφωνα με την ευλογία του Κυρίου του Θεού σου, που σου έδωσε.” (Δευτερονόμιο 16:17)