Zecime

Înainte de a începe să cheltuim, trebuie să onorăm pe Dumnezeu, dându-I mai întâi partea Lui.

Este scris în Biblie: Proverbe 3:9. “Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău.”

Ce parte din câştigul nostru a pretins Domnul ca fiind al Său?

Este scris în Biblie: Leviticul 27:30. “Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului.”

Zecimea este un mod de a ne învăţa că Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc.

Este scris în Biblie: Deuteronom 14:22-23. “Să iei zecuiala din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an. Şi să mănânci înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău şi întâii născuţi din cireada şi turma ta, ca să te înveţi să te temi întotdeauna de Domnul, Dumnezeul tău.”

Cum a fost folosită zecimea în Israel?

Este scris în Biblie: Numeri 18:21. “Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zecuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâ lnirii.

Isus susţinea zecimea.

Este scris în Biblie: Matei 23:23. “Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zecuială din ismă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.”

Cum spunea Apostolul Pavel că trebuie să fie susţinut predicatorul.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 9:13-14. “Nu vă daţi seama că Dumnezeu le-a spus celor ce slujeau în templul Său să-şi ia fiecare după nevoile sale o parte din hrana închinată Lui ca dar? Iar cei care lucrează la altarul lui Dumnezeu primesc şi ei o parte din hrana adusă ca jertfă lui Dumnezeu. În acelaşi mod, Domnul a hotărît ca cei ce predică Evanghelia să fie întreţinuţi de aceia care o primesc” (NT pe înţelesul tuturor).

Pe ce bază stă cerinţa de a plăti zecimea?

Este scris în Biblie: Psalmul 24:1.” Al Domnului este pămîntul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!”

De unde vine bogăţia?

Este scris în Biblie: Deuteronom 8:18. “Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.”

Pe lângă zecime, ce ni se spune să aducem în curţile Sale?

Este scris în Biblie: Psalmul 96:8. “Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui! Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!”

Dumnezeu spune că noi Îl înşelăm dacă nu dăm zecime şi daruri.

Este scris în Biblie: Maleahi 3:8. “Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: “Cu ce Te-am înşelat?” Cu zecuielile şi darurile de mâncare.”

Cum ne îndeamnă Dumnezeu să punem la încercare binecuvântările Sale făgăduite?

Este scris în Biblie: Maleahi 3:10. “Aduceţi însă la casa vistieriei toate zecuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”

Dă cu bucurie, deoarece doreşti să fi plăcut lui Dumnezeu.

Este scris în Biblie: 2Corinteni 9:7. “Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci “pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.”

Dumnezeu spune că darul tău trebuie să reflecte cât de mult ţi s-a dat ţie.”

Este scris în Biblie: Deuteronom 16:17. “Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul, Dumnezeul tău.”