Home / Bibel ämnen / Himlen

Himlen

Vad säger Bibeln om himlen? Jesus säger i Johannesevangeliet 14:2-3  I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Himlen är bortom vår fattningsförmåga. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 2:9  Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.

Hur beskrev Jesaja himlen? Bibeln säger i Jesaja 65:21-23  De skall bygga hus och bo i dem, odla vingårdar och äta deras frukt. Det de byggt skall inte bebos av andra, det de odlat inte ätas av andra. Alla i mitt folk skall bli gamla som träden, mina utvalda får njuta frukten av sin möda. De skall inte arbeta förgäves och föda barn till en snar död, ty de är ett släkte som Herren välsignat, de och deras ättlingar.

Djuren skall leva i frid med varandra. Bibeln säger i Jesaja 65:25  Vargen och lammet betar tillsammans, lejonet äter hö som oxen. Och jord är ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg sker något ont eller vrångt, säger Herren.

De handikappade skall återfå sina krafter. Bibeln säger i Jesaja 35:5-6  Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken

Gud skall bo med sitt folk och det skall inte finnas någon död, gråt eller lidande. Bibeln säger i Uppenbarelseboken 21:3-4  Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”

Få gratis bibelstudiematerial
Har du en önskan om att förstå Bibeln bättre? Börja nu...