Home / Bibelemner / Himmelen

Himmelen

Hva forteller Bibelen om himmelen? Det står i Bibelen, Johannes 14,2-3. ”I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.”

Himmelen er mye mer enn det vi kan forestille oss. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 2,9. ”Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham...”

Hvordan beskrev Jesaja himmelen? Det står i Bibelen, Jesaja 65,21-23. ”De skal bygge hus som de selv får bo i, plante vingårder og spise frukten selv. De skal ikke bygge så andre får bo, og ikke plante så andre får spise. De som hører til mitt folk, skal bli like gamle som trærne; de som jeg har utvalgt, skal få nyte frukten av sitt arbeid. De skal ikke streve til ingen nytte og ikke føde barn som brått må dø. For de er en ætt, velsignet av Herren, de får ha sine etterkommere hos seg.”

Selv i dyreriket vil freden regjere. Det står i Bibelen, Jesaja 65,25. ”Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mold til mat. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren.”

De med fysisk hemning eller skade skal bli helbredet. Det står i Bibelen, Jesaja 35,5-6. ”Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som hjorten, og den stumme skal juble med sin tunge. For i ørkenen bryter kilder fram, bekker på de tørre stepper.”

Gud skal leve sammen med sitt folk og døden, gråten og smerten skal ikke eksistere mer. Det står i Bibelen, Åpenbaringen 21,3-4. ”Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: ”Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte”.”