Παράδεισος

Τι λέει η Αγία Γραφή για τον παράδεισο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά οικήματα· ειδάλλως θα σας έλεγα: πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, έρχομαι πάλι και θα σας παραλάβω κοντά σε μένα, για να είστε κι εσείς, όπου είμαι εγώ." (Ιωάννης 14: 2 – 3)

Ο παράδεισος είναι πέρα από την αντίληψή μας. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "… «Εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτί δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε γι’ αυτούς που τον αγαπούν»." (Προς Κορινθίους Επιστολή Α΄ 2: 9)

Πώς περιγράφει ο Ησαΐας τον παράδεισο; Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και θα οικοδομήσουν σπίτια και θα κατοικήσουν και θα φυτέψουν αμπελώνες και θα φάνε τον καρπό τους. Δεν θα κτίσουν αυτοί και άλλος να κατοικήσει· δεν θα φυτέψουν αυτοί και άλλος να φάει· επειδή οι μέρες του λαού μου είναι όπως οι ημέρες του δέντρου και στους εκλεκτούς μου το έργο των χεριών τους θα μένει μέχρι παλαίωσης. Δεν θα κοπιάζουν μάταια ούτε θα τεκνοποιούν για καταστροφή, επειδή είναι σπέρμα των ευλογημένων του Κυρίου και οι εγγονοί τους μαζί τους." (Ησαΐας 65: 21 – 23)

Η ειρήνη θα υπάρχει ακόμη και στο ζωικό βασίλειο. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Ο λύκος και το αρνί θα βόσκουν μαζί· και το λιοντάρι θα τρώει άχυρο, όπως το βόδι· το ψωμί όμως του φιδιού θα είναι το χώμα· σε ολόκληρο το άγιο βουνό μου δεν θα κάνουν ούτε ζημιά ούτε φθορά, λέει ο Κύριος." (Ησαΐας 65: 25)

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα θεραπευθούν. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Τότε τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν. Τότε ο χωλός θα πηδάει σαν ελαφίνα και η γλώσσα του μογιλάλου θα ψάλλει…" (Ησαΐας 35: 5 - 6)

Ο Θεός θα ζήσει με το λαό Του και δεν θα υπάρχει πια θάνατος, δάκρυα και πόνος. Η Αγία Γραφή αναφέρει: "Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Δέστε, η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους κι αυτοί θα είναι λαοί του κι αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους ο Θεός τους. Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή τα πρώτα παρήλθαν." (Αποκάλυψη 21: 3 – 4)