Cerul

Ce spune Biblia despre cer?

Este scris în Biblie: Ioan 14:2-3. “In casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aşi fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.”

Cerul este mai pe sus de înţelegerea noastră.

Este scris în Biblie: 1Corinteni 2:9. “Dar, după cum este scris: “Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”

Prorocul Isaia cum descrie cerul?

Este scris în Biblie: Isaia 65:21-23. “Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii şi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul, căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba şi nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânţă binecuvântată de Domnul şi copiii lor vor fi împreună cu ei.”

Pacea va domni chiar între animale.

Este scris în Biblie: Isaia 65:25. “Lupul şi mielul vor paşte împreună, leul va mânca paie ca boul şi şarpele se va hrăni cu ţărână. Nici un rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.”

Cei handicapaţi vor fi vindecaţi.

Este scris în Biblie: Isaia 35:5-6. “Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustie vor ţâşni ape şi în pustietate pâraie.”

Dumnezeu va locui cu poporul Său şi nu va mai exista moarte, ţipăt şi durere.

Este scris în Biblie: Apocalips 21:3-4. “Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: “Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.