Home / Bibel ämnen / Döden

Döden

Hur kan vi möta döden? Vi behöver inte vara rädda om Gud är med oss. Bibeln säger i Psalm 23:4”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg.”

Vad liknas döden vid? Den liknas vid sömn. Bibeln säger i 1 Tessalonikerbrevet 4:13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.” I Johannesevangeliet 11:11-14 står det: Efter att han sagt detta fortsatte han: "Vår vän Lasaros sover, men jag går dit för att väcka honom." Då sade lärjungarna: "Herre, sover han, så blir han frisk." Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han menade vanlig sömn. Då sade Jesus rent ut till dem: "Lasaros är död."”

Var sover de döda enligt Daniel? Bibeln säger i Daniel 12:2 ”Många av dem som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till skam och evig fasa.”

Kan de döda tänka? Bibeln säger i Predikaren 9:5-6, 10 ”De levande vet att de skall dö, men de döda vet ingenting. De har ingen lön att vänta, minnet av dem är borta. Det är slut med deras kärlek, deras hat och avund, aldrig mer tar de del i vad som sker under solen. Allt vad du kan göra skall du göra med kraft, ty i dödsriket, dit du går, finns varken handling eller mening, vetande eller vishet.

Men döden är inte slutet. Bibeln säger i Jesaja 26:19 ”Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över skuggornas land.”

Uppståndelsens kraft kommer från Kristus. Bibeln säger i 1 Korinthierbrevet 15:21-22  Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus.”

Varför sände Gud sin Son till världen? Bibeln säger i Johannesevangeliet 3:16  Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”

Både goda och onda människor skall uppstå. Bibeln säger i Johannesevangeliet 5:28-29 ”Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”

De rättfärdiga kommer att uppstå vid Jesu andra ankomst.  Bibeln säger i 1 Tessalonikerbrevet 4:16-17  Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos Herren.”

Hur kommer vi att se ut efter uppståndelsen? Bibeln säger i Filipperbrevet 3:20-21 Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.  Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.”

Hur länge kommer de uppståndna rättfärdiga att leva? Bibeln säger i Lukasevangeliet 20:36” De kan ju inte mera dö, de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de har fått uppstå.”

Hur länge dröjer det, efter den första uppståndelsen, till de onda uppstår? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 20:4-5  ...De fick liv igen och var kungar med Kristus i tusen år. De andra döda fick inte liv förrän de tusen åren hade gått.”

Vad blir deras öde? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 20:9…...Och eld föll från himlen och förtärde dem.”

Vilka är de onda? Bibeln säger i Uppenbarelseboken 21:8” Men de fega och otrogna och  skändliga, mördare, horkarlar, trollkarlar, avgudsdyrkare och alla lögnare, deras plats är i sjön som brinner av eld och svavel, och det är den andra döden.”

Be om förbön
Har du en önskan om förbön? Skicka in din önskan, så kommer vårt böneteam att be för dej.